Verhalen / Stories

Tussen februari en april 2017 hebben Nederlanders vanuit de gehele wereld hun 'verhaal' opgeschreven: problemen waar zij geregeld mee van doen hebben. Deze verhalen, alhoewel in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 verzameld, blijven op deze website staan, juist ook voor journalisten en politici - hun waarde is nog steeds even hoog als tijdens de verkiezingen.

Deel Uw Verhaal

Ondervindt u als Nederlander in het buitenland ook problemen? Deel uw verhaal (en eventueel oplossing) hier. Denk hierbij aan de 10 hoofdpunten van deze campagne. Deze lijst is vastgesteld op basis van duizenden emails en contactpunten met Nederlanders in het buitenland over de afgelopen jaren en geeft een goed inzicht in waar u zoal tegenaan kunt lopen.

Share Your Story

Whether you reside in the Netherlands (as part of an international family) or outside the Netherlands, please share your story of what happened to you or your relative/friend dealing with Dutch issues such as dual nationality, pension rights, renewing your passport or anything else.

Schrijf een nieuw verhaal / Write a new story

 
 
 
 
 
 
 
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Je E-mail adres wordt niet gepubliceerd.
Om veiligheidsredenen slaan we je ipadres 18.212.93.234 op.
Het kan zijn dat je bericht pas zichtbaar wordt nadat we het beoordeeld hebben.
We houden het recht om berichten te wijzigen, te verwijderen, of niet te publiceren.
1950 berichten.
Hans Kolster Hans Kolster uit Muscat schreef op 13 februari 2018 om 14:29:
Enige dagen geleden maakte ik gebruik van het contact formulier op de website rijksoverheid.nl en stuurde het volgende bericht:
Onderwerp: Behoud van Nederlandse Nationaliteit

Vraag:
Geachte heer/mevrouw,
Mijn dochter, Tessa, is geboren in Oman en heeft sinds haar geboorte een Nederlands en Brits paspoort. Ze wordt volgende maand 18 jaar en heeft onafgebroken, met haar Nederlands/Schotse ouders in Oman gewoond. Deze zomer verlaat ze Oman voor een vierjarige studie in Aberdeen, Schotland. Ze is dan al enige maanden meerderjarig en woont in de EU (dit ivm de 10 jaar regel die niet van toepassing is omdat ze in de EU woont).
Tessa's Britse paspoort verloopt in februari 2021 en haar Nederlandse paspoort in juli 2021. Op dat moment zal ze in Schotland wonen dat dan geen deel meer uitmaakt van de EU (dit ivm de 10 jaar regel die nu wel van toepassing is omdat ze buiten de EU woont).
Het doel van mijn vragen zijn om haar keuze van nationaliteit zo lang mogelijk uit te stellen en ik zou hierover graag uw advies tegemoet zien.
1. Kan mijn dochter haar Nederlandse paspoort verlengen in juli 2021, terwijl ze buiten de EU woont en een Brits paspoort heeft?
2. Kan mijn dochter haar Nederlandse paspoort verlengen in juli 2021, terwijl ze buiten de EU woont en geen Brits paspoort meer heeft?
3. Klopt het dat de 10 jaar regel voor Tessa in gaat op het moment dat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uitmaakt van de EU?
4. Als dit klopt, heeft Tessa dan vanaf dat moment (maart 2019) nog 10 jaar de tijd om te kiezen om haar Nederlandse nationaliteit te behouden?
5. Afhankelijk van hoe de eerste twee vragen zijn beantwoord, heeft het zin om nu, vlak voor haar 18de verjaardag een nieuw paspoort aan te vragen, terwijl haar huidige paspoort nog niet verlopen is? Kan dit, en zo ja, is een 10-jarig paspoort mogelijk voor personen jonger dan 18 jaar?

Ik dank u hartelijk voor het beantwoorden van mijn vragen en kijk uit naar uw reactie.
----------------------------------------------
Na het verzenden van het bericht realiseerde ik me dat de 10-jaar regel al zal ingaan op haar verjaardag volgende maand (maart 2018), omdat ze opdat moment als meerderjarige buiten de EU woont. Tot het einde van haar studie in de zomer van 2022 zal ze niet langer dan een jaar in de EU hebben gewoond, omdat het Verenigd Koninkrijk vanaf maart 2019 geen lid van de EU meer zal zijn (mijn dochter heeft op dat moment dan 7 maanden in de EU gewoond, hetgeen korter is dan het vereiste jaar).

De gedetailleerdheid van het antwoord vond ik teleurstellend en geeft mij de indruk dat de overheid haar vingers niet wil branden aan gedane uitspraken, waarvoor ik overigens wel begrip voor kan opbrengen. Echter, voor Nederlanders in een vergelijkbare situatie is het lastig om betrouwbare informatie te krijgen en de overheid lijkt me de enige instantie om deze te verstrekken. Mijn eerste twee vragen hadden niets met de Britse regelgeving te maken: het wel of niet verlengen van een Nederlands paspoort is een Nederlandse aangelegenheid die, neem ik aan, is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving.
De reactie die ik ontving kunt u hieronder lezen. Misschien zijn er andere expats in een vergelijkbare situatie die wellicht helderheid kunnen verschaffen op basis van hun eigen ervaringen .

Hartelijk dank voor uw e-mail waarin u een aantal vragen heeft over de paspoorten (Brits en Nederlands) van uw dochter met betrekking tot de Brexit.

Omdat ik alleen beschik over wet- en regelgeving van de Nederlandse overheid kan u alleen informeren over het Nederlandse paspoort van uw dochter. Uw dochter U behoudt de Nederlandse nationaliteit als zij aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

- van de 10 jaar woont zij minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of binnen de EU;
- zij verlengt steeds op tijd het Nederlandse paspoort of vraagt een verklaring van Nederlanderschap aan. Op tijd wil zeggen: voordat de periode van 10 jaar verstrijkt dat een paspoort geldig is. Vanaf de dag dat u het paspoort (of verklaring) ontvangt, gaat een nieuwe periode van 10 jaar in.

Voor het Britse paspoort verwijs ik u graag door naar de ambassade van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ('s-Gravenhage). Onderstaand treft u de contactgegevens aan:

Telefoon: +31 70 427 04 27
Internet: http://ukinnl.fco.gov.uk/en/
E-mail: [email protected]

Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via het contactformulier, bellen met 1400 of uw vraag stellen via @Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,
.....
anthony morsinkhof anthony morsinkhof uit Wellington Nieuw Zeeland schreef op 30 januari 2018 om 19:52:
Het is schokkend dat je als Nederlander verplicht tegen een schamele vergoeding in dienst bent geweest voor 14 of 16 maanden of langer je daarna je nationaliteit kunt kwijt raken omdat je passport bent vergeten te vernieuwen, of in sommige gevallen, niet het geld heb om naar het dichtst bij zijnde Ambassade te reizen. Dit heeft niets met keuze te maken. Het is tevens discriminerend dat als je in de EU gewoond heb maar niet in NL je geen probleem hebt. Andere EU burgers hebben dit probleem niet. Ik wilde in NZ naar de Universiteit maar moest terug naar Nederland om in dienst te gaan anders mocht ik Nederland niet binnen komen tot mijn 27e. De Nederlandse staat will van je profiteren, maar je krijgt er niets voor terug. Het word tijd dat de Nederlandse Ambassadeur in NZ Robert Zaagman Nederlanders persoonlijk te word staat zodat hij zijn ervaringen kan overbrengen aan de Nederlandse staat. Het kan niet zijn dat hij het afschuift of de consulaat. Dit is niet een politieke kwestie, niet een administratieve kwestie. Het lijkt niet dat deze man de hele situatie interesseert.
T.O. T.O. uit Utrecht schreef op 11 januari 2018 om 10:42:
Ik was 17 jaar oud toen ik naar het buitenland verhuisde. Ik had toen twee nationaliteiten. Mijn moeder is van buitenlandse afkomst. Ik had mijn paspoort nooit laten vernieuwd en ik had altijd gedacht dat ik een Nederlander was in het buitenland. Ineens heeft de IND verteld dat ik geen Nederlander meer ben alsof mijn verleden gewoon gewist was. Nederlanderschap is toch niet te bepalen of je een stuk papier in de hand hebt om te laten zien dat je Nederlander ben?
Danno Lahr Danno Lahr uit Aspen, Co schreef op 29 november 2017 om 02:31:
Ik heb nog niet alle berichten gelezen, het zijn er veel... Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Dit is een diep-trieste beleidsvoering die pal indruist op de Europese wetgeving en EU doctrine! Wat heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier over te zeggen? Oh en de minister van buitenlandse zaken? Bedankt Eelco voor het belangen behartigen. Als burgerdiplomaten zijn wij emigranten onbetaalde culturele afgezanten. Het moet toch niet gekker? Ik zat eerder te denken aan een ere-paspoort met een special verzilverd bandje. Het is onredelijk "opa en oma" te omschrijven als "heeft geen diepe band met het land". Geboren en getogen uit Hollandse ouders heeft toch geen houdbaarheidsdatum als een zak chips? Ik durf ons "ontmachtigd" Nederlanderschap netwerk uit te dagen met dat van de officiële ambtelijke consulaire bijstand op YELP!
Hoogachtend,
Danno Lahr
sondro wroko sondro wroko schreef op 7 november 2017 om 20:19:
Hi Eelco,
Hoe staat het met de Surinamers die tijdens de onafhanleijkheid in 1975 hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren.
Admin-antwoord door: Eelco Keij
Dat is een interessante vraag. Weet ik niet. Ga 's kijken of ik daar achter kan komen.
H. Reurekas H. Reurekas uit Mae Moh Thailand schreef op 5 november 2017 om 08:03:
Voorop de thaise post in onbetrouwbaar.
Levensbewijs Svb :rappel brief verzonden 8-8-2017 alleen per post en deze niet ontvangen Wel een bericht via mijnoverheid strafkorting op mijn aow wegens te laat inzenden van levensbewijs.
Abnamro zelfde verhaal alleen per post verzonden en niet ontvangen terwijl bankmail beschikbaar is. Abn zegt de rekening op per 14-1-2018 omdat ik geen woonadres in Nederland heb Waarschijnlijk is de oplossing naar Nederland vliegen nieuwe en/of rekening openen met mijn zoon of dochter .Ben al 50 jaar klant bij deze bank maar meedenken ho maar Kosten +/- € 1000
Als ik belangrijke post verstuur gaan deze aangetekend maar dat zullen deze twee instanties wel te duur vinden
P.S betaal nog steeds belasting in Nederland
Eelco Keij Eelco Keij schreef op 16 oktober 2017 om 17:24:
Twan, dit regeerakkoord is inderdaad pas het begin van de nieuwe discussie. Ik zeg wel met nadruk 'nieuw', want tot vorige week zat het jaren potdicht. Het betekent ook dat er nog werk aan de winkel is vanuit onze hoek. Newsletter volgt binnenkort, ben info aan het verzamelen.
Twan Twan schreef op 16 oktober 2017 om 11:33:
Ik heb lang moeten nadenken over een reactie, waarschijnlijk ook omdat veel paragrafen van het regeeraccoord me bijzonder slecht op de maag liggen.
Ik denk dat deze passage over de dubbele nationaliteit een grote stap voor een mens, maar een klein stapje voor de mensheid is. Positief is, dat ook de confessionele partijen blijkbaar praten willen over dubbele nationaliteiten en niet alleen maar de deur zo veel mogelijk dicht willen houden. Positief is ook, dat de discussie blijkbaar niet alleen gevoerd is met het oog op de niet-Nederlanders die de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, maar ook vanuit de Nederlanders die een andere nationaliteit willen aannemen - Brexit-zij-dank.
Argwaan krijg ik bij de passage over de "volgende generaties", die "een keuze moeten maken". Daar voel ik weer die confessionele partijen die de deur dan maar op deze manier dicht willen proberen te houden. En daarmee zal de discussie voort blijven duren, en wel via de PVV-bezwaren over "de Marokkanen die wel een dubbele nationaliteit mogen". Immers, ook de gedwongen keuze voor één nationaliteit zal er toe leiden dat er een uitzonderingsclausule moet komen voor hen die niet kúnnen kiezen omdat ze hun "andere" nationaliteit niet kúnnen opgeven.
Eelco Keij Eelco Keij schreef op 16 oktober 2017 om 11:06:
Geen inzage. Ik verwacht wel dat eea op de tafel van het parlement zal liggen voor die tijd - maar of het dan ook alles op tijd er doorheen zal zijn? Geen idee. Ik blijf uiteraard op de achtergrond polswerk verrichten.
Eelco Keij Eelco Keij schreef op 16 oktober 2017 om 07:52:
Zo lees ik het wel ja, maar we moeten zien wat de concrete plannen zijn. Overigens kan NL niet bepalen wat Oostenrijk zelf wil: als Oostenrijk dual nationality niet toelaat, heb je nog steeds een probleem.
Henrik Spoon Henrik Spoon uit Ithaca NY schreef op 15 oktober 2017 om 18:28:
De passage uit het regeerakkoord waar u uit citeert "Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.” baart mij zorgen:


Ik heb bij de verlenging van mijn paspoort in juni 2016 besloten om de Amerikaanse nationaliteit aan te vragen omdat het personeel van het consulaat in New York mij verzekerde dat dit geen gevolgen zou hebben voor mij en mijn dochter (aangezien ik met een Amerikaan getrouwd ben). Op haar 18e zou ze gewoon haar Nederlandse nationaliteit behouden en niet moeten kiezen tussen Amerikaanse en Nederlandse nationaliteit. Haar vader is immers Nederlander, en dus zij ook, eens en voor altijd. Net als voor Nederlanders in Nederland.

Deze zomer stond ik op het punt om mijn dochter in te schrijven in het bevolkingsregister bij Landelijke Taken in Den Haag, zodat zij later geen bureaucratische problemen zou hebben, mocht zij in Nederland willen studeren en wonen.
Voor haar inschrijving zou een rechtszaak nodig zijn, aangezien haar afstamming complex is. Dit zou tot wel E 1500 kunnen kosten werd mij verteld door een gespecialiseerde advokaat. Na het lezen van de door u uitgelichte passage van het regeerakkoord ben ik blij de procedure nog niet in gang te hebben gezet. Loopt mijn dochter kans op haar 18e echt te moeten kiezen? Een volledig tweetalig meisje, dat in Sinterklaas gelooft, op muziek van K3 danst, alles over Puk van de Petteflet weet, maar ook van Haloween houdt en de ruby red slippers van Dorothy kent?

Misschien heb ik de tekst van het regeerakkoord in deze niet goed begrepen. Kunt u opheldering verschaffen? [Ik heb op u gestemd.]
Admin-antwoord door: Eelco Keij
Zoals ik het begrijp, gaat het keuze-moment over de volgende generatie (uw kleinkinderen, en trouwens ook de mijne, ik zit in dezelfde situatie). Geen perfecte oplossing maar ik zal met voorstellen komen om het nog verder te verzachten.
Elsje Elsje schreef op 15 oktober 2017 om 08:16:
Good news. I hope this becomes a reality before the UK Leaves the EU.
Curious as to the timescales for the proposal to go through parliament
Eelco Keij Eelco Keij schreef op 14 oktober 2017 om 13:58:
nog niet nee
Nienke Nienke schreef op 13 oktober 2017 om 19:25:
Ook voor ons is dit heel goed nieuws. Ik voel me als Nederlander in het VK echt in het nadeel vergeleken met veel andere Europeanen hier, die wel gewoon een dubbele nationaliteit mogen hebben. Heel scheef allemaal, en ik ben ontzettend blij dat dit nu eindelijk wordt rechtgetrokken. Bedankt voor al het harde werk!
Andre Andre schreef op 13 oktober 2017 om 10:07:
Eelco
We weten allemaal hoe lang dit soort zaken in Nederland kan duren. Heb je enige inzage of dit voor de huidige geplande "Brexit" datum , eind Maart 2019 , al mogelijk zal zijn?
Andre
Eelco Keij Eelco Keij schreef op 13 oktober 2017 om 08:58:
Dank voor je stem Miranda, en wat mij betreft komt er een regeling die:
- de kinderen van jouw kinderen pas dwingt tot een keuze (en niet jouw kinderen, of mijn kinderen for that matter, die ook in het buitenland zijn geboren)
- met daarop de nodige uitzonderingen, denk aan taal, verbondenheid, dat soort dingen

Qua eindresultaat willen we hetzelfde. Het lobbywerk is zeker nog niet klaar, maar dit nieuwe denken vind ik een stap in de goede richting.
Eelco Keij Eelco Keij schreef op 13 oktober 2017 om 08:56:
Hebben is hebben. Als je eenmaal duaal bent, blijf je dat ook - mits je tijdig je NLse paspoort blijf vernieuwen. Hoe dat met het Britse paspoort zit, weet ik niet.
Anoniempje Anoniempje schreef op 13 oktober 2017 om 03:27:
Ik heb net een dubbele nationaliteit maar nog geen Brits paspoort kan ik nu dan eindelijk van mijn Britse man scheiden? Of moet ik wachten op de nieuwe wet?
Miranda Miranda schreef op 12 oktober 2017 om 22:20:
Dank je voor al je harde werk Eelco. We hebben voor je gestemd vanuit Engeland en heb ook de familie in Nederland overgehaald om hetzelfde te doen! Alhoewel er een oplossing blijkt te zijn voor 1e generatie immigranten en emigranten, die ik verwelkom, maak ik me erg zorgen over de zogenaamde 2e generaties. Wij wonen in Brexit Engeland en hebben het moeilijk met wat er hier gebeurt. De kinderen hebben momenteel dubbele nationaliteit (NL moeder, GB vader) en zijn erg trots up hun NL paspoort; ze voelen zich verdrietig voor hun vriendjes die freedom of movement gaan verliezen maar zijn zo blij dat Europa nog steeds hun toekomst is. Cultureel gezien zijn ze sterk verbonden met Nederland en ook Frankrijk waar we een huis hebben. We voelen ons trotse Europeanen en Brexit heeft dat gevoel alleen nog maar versterkt. Het komt hard aan om nu te lezen dat ze wellicht op hun 18e een keuze moeten maken die vrijwel onmogelijk is. Als ze het Nederlandse paspoort willen behouden, dan kunnen ze waarschijnlijk niet in Engeland blijven, waar ze zijn opgegroeid en veel vrienden hebben. Als ze voor een Engels paspoort gaan, dan is hun Europese droom voorbij . Voel me erg in de steek gelaten on their behalf en hoop echt dat je hier iets aan kunt doen. Dank je.
Eelco Keij Eelco Keij schreef op 12 oktober 2017 om 10:02:
mail me eerst even voor een afspraak ajb, dan zetten we een skype meeting op, ok? ejkeij - gmail

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!