OVER EELCO

EVEN VOORSTELLEN

Welkom bij de permanente verkiezingscampagne voor de naar schatting 800.000 tot 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was ik de enige kandidaat die opkwam - en opkomt -  voor de belangen van Nederlanders die in het  buitenland wonen. Zie de 10 hoofdpunten van mijn 'Internationale Nederlanders campagne'.

Zelf in buitenland gewoond

Mijn naam is Eelco Keij (39), fondsenwerver van beroep, en van 2006 tot 2015 heb ik met mijn gezin in New York gewoond. Ook daarvoor heb ik enkele jaren in andere landen doorgebracht. De issues waarvoor deze campagne en deze website bedoeld zijn, heb ik dan ook deels zelf ondervonden. Verkiezingstijd of niet, al jaren maak ik me sterk voor de belangen van Nederlanders in het buitenland - én van onvrijwillige ex-Nederlanders' die tegen hun zin hun Nederlanderschap hebben verloren.

Debat over dubbele nationaliteit

In 2011 kwam de toenmalige CDA-VVD regering (met gedoogsteun van de PVV) met het plan om dubbele nationaliteit, destijds slechts mondjesmaat toegestaan, volledig af te schaffen. Als reactie heb ik in New York een debat over dubbele nationaliteit gestart: ik vond en vind het belachelijk dat Nederlanders in het buitenland op dit terrein 'gestraft' worden, terwijl ze meestal vaak alleen om praktische redenen (zoals het kopen van een huis of het kunnen krijgen van een baan) een nationaliteit erbij willen.

Dit debat resulteerde in een online petitie die meer dan 26.000 keer ondertekend is, en zowel nationale als buitenlandse pers haalde. Daarmee stond het politiek op de kaart. Als gevolg werd dit regeringsplan ingetrokken, maar het probleem bleef daarmee wel bestaan: dubbele nationaliteit is nog steeds slechts mondjesmaat toegestaan.

Kandidaat-Kamerlid (2012, 2016)

Zowel in 2012, als in 2016/2017 voor de huidige Tweede Kamerverkiezingen, was ik kandidaat-Kamerlid voor D66 (nummer 39 op de lijst). In de afgelopen vijf jaar is me duidelijk geworden dat dubbele nationaliteit slechts één van de issues is die 'ons' Nederlanders in het buitenland parten speelt. Denk aan stemmen vanuit het buitenland, Nederlands onderwijs in het buitenland en AOW kwesties.

De 10 hoofdpunten van de campagne zijn daarom samengesteld op basis van de duizenden emails die ik van Nederlanders wereldwijd heb mogen ontvangen de afgelopen jaren. En zal in de toekomst ook zeker nog uitgebreid worden.

Politiek Manifest en belangenorganisatie

In 2014 schreef ik het politiek manifest 'Kapitale Connecties' waar ik inga op de economische en culturele meerwaarde van Nederlanders in het buitenland voor Nederland zelf. Meerdere Europese landen om ons heen zijn zich hier zeer van bewust (voor wat betreft hun eigen mede-burgers in het buitenland) en hebben de afgelopen decennia hier strategische politieke structuren voor opgebouwd. Binnen of buiten de Tweede Kamer wil ik na 15 maart 2017 vaart zetten achter de oprichting van een politiek-neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland.

Inmiddels ben ik met mijn gezin terug naar Nederland verhuisd en werk ik sinds 2015 als fondsenwerver aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanuit Nederland blijf ik me inzetten voor de Nederlanders in het buitenland. Dit heeft als voordeel dat ik nu van veel dichter bij de Nederlandse politiek me kan inzetten om de situatie te verbeteren. Op dit moment is D66 de enige grote partij die zich voor de Nederlanders in het buitenland inzet, en ik zie het dan ook als mijn taak om ook de andere politieke partijen te overtuigen dat het in hún belang is dit ook zo te doen. Tot mijn spijt rept, in tegenstelling tot D66, geen enkel verkiezingsprogramma's van de grote Nederlandse politieke partijen over de Nederlanders in het buitenland. Pas als ook andere partijen gaan campagnevoeren onder en voor Nederlanders in het buitenland, is mijn eigen campagne geslaagd.

Vriendelijke groet,

Eelco Keij

 

Nijmegen 0702- Eelco Keij, D66 / VOX
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!