OVER EELCO

EVEN VOORSTELLEN

Update: recentelijk is de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) opgericht. Graag zet ik me via deze nieuwe stichting in om het werk van de afgelopen jaren te continueren, maar dan in politiek-neutrale en (veel) bredere vorm, samen met tien andere Nederlanders buiten Nederland.

De informatie op deze site is daarmee qua politiek profiel weliswaar ‘outdated’, maar de inhoudelijke kant van alle blogs en reacties van duizenden Nederlanders ‘all over the world’ staan nog steeds recht overeind. Met het oog op dit relevante inhoudelijke archief zal de content van deze website daarom online blijven staan.
Donaties die via deze website of directe donatie binnen komen, gaan voor 100% naar de Stichting Nederlanders Buiten Nederland.

Let op: per 15 juni 2019 heeft de Stichting Nederlanders Buiten Nederland een eigen (ING) bankrekening: direct doneren kan via het Nederlandse bankrekeningnummer (IBAN) NL38INGB0006769548 t.n.v. Stichting Nederlanders Buiten Nederland (Olten, Zwitserland).

 

 

U kunt de SNBN via info@snbn.nl bereiken!

Met vriendelijke groet,

Eelco Keij
New York, mei 2019

 

PS 1: Let op: PayPal roomt een (heel) klein percentage van uw donatie af.
PS 2: Donaties van 5.000 euro of groter moeten openbaar worden gemaakt.

====================================

Welkom bij de permanente verkiezingscampagne voor de naar schatting 800.000 tot 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Sinds 2011 zet ik me onafgebroken in voor de belangen van Nederlanders buiten Nederland: op vrijwillige basis, onbetaald, en gemotiveerd uit persoonlijke ervaringen. Hoewel politiek zeer actief, was ik en ben ik geen politicus.

Tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was ik de enige kandidaat die opkwam voor de belangen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Zie de 10 hoofdpunten van mijn 'Internationale Nederlanders campagne':

1. Dubbele nationaliteit
2. Pensioenkwesties
3. Nederlands onderwijs in het buitenland
4. DigiD aanvragen vanuit het buitenland
5. Stemmen vanuit het buitenland
6. Onvrijwillige ex-Nederlanders (verlies en herkrijging Nederlanderschap)
7. Barrières voor Nederlandse studenten in het buitenland
8. Inkrimping en sluiting van Nederlandse consulaten en ambassades
9. Nederlandse partners in het buitenland
10. Internationaal gericht Nederland: zichtbaarheid Nederlanders buiten Nederland.

Ondanks het feit dat ik niet gekozen ben, heeft mijn campagne geleid tot enkele relevante passages in het regeerakkoord (2017) en tot aankomende nieuwe wetgeving, te weten op het terrein van stemmen vanuit het buitenland en openstelling dubbele nationaliteit.

Korte achtegrond: zelf in buitenland gewoond
Mijn naam is Eelco Keij (40), fondsenwerver van beroep, en van 2006 tot 2015 heb ik met mijn gezin in New York gewoond - per september 2018 zullen we daar opnieuw wonen. Ook daarvoor heb ik meerdere jaren in andere landen doorgebracht. De issues waarvoor deze campagne en deze website bedoeld zijn, heb ik dan ook deels zelf ondervonden. Verkiezingstijd of niet, al jaren maak ik me sterk voor de belangen van Nederlanders in het buitenland - én van onvrijwillige ex-Nederlanders' die tegen hun zin hun Nederlanderschap hebben verloren.

Debat over dubbele nationaliteit
In 2011 kwam de toenmalige CDA-VVD regering (met gedoogsteun van de PVV) met het plan om dubbele nationaliteit, destijds slechts mondjesmaat toegestaan, volledig af te schaffen. Als reactie heb ik in New York een debat over dubbele nationaliteit gestart: ik vond en vind het belachelijk dat Nederlanders in het buitenland op dit terrein 'gestraft' worden, terwijl ze meestal vaak alleen om praktische redenen (zoals het kopen van een huis of het kunnen krijgen van een baan) een nationaliteit erbij willen.

Dit debat resulteerde in een online petitie die meer dan 26.000 keer ondertekend is, en zowel nationale als buitenlandse pers haalde. Daarmee stond het politiek op de kaart. Als gevolg werd dit regeringsplan ingetrokken, maar het probleem bleef daarmee wel bestaan: dubbele nationaliteit is nog steeds slechts mondjesmaat toegestaan.

Kandidaat-Kamerlid (2012, 2016)
Zowel in 2012, als in 2016/2017 voor de huidige Tweede Kamerverkiezingen, was ik kandidaat-Kamerlid voor D66 (nummer 39 op de lijst). In de afgelopen vijf jaar is me duidelijk geworden dat dubbele nationaliteit slechts één van de issues is die 'ons' Nederlanders in het buitenland parten speelt. Denk aan stemmen vanuit het buitenland, bereikbaarheid van consulaire diensten, Nederlands onderwijs in het buitenland en AOW kwesties.

De 10 hoofdpunten van de campagne zijn daarom samengesteld op basis van de duizenden emails die ik van Nederlanders wereldwijd heb mogen ontvangen de afgelopen jaren. En zal in de toekomst ook zeker nog uitgebreid worden.

Politiek Manifest en politiek-neutrale belangenorganisatie
In 2014 schreef ik het politiek manifest 'Kapitale Connecties' waar ik inga op de economische en culturele meerwaarde van Nederlanders in het buitenland voor Nederland zelf. Meerdere Europese landen om ons heen zijn zich hier zeer van bewust (voor wat betreft hun eigen mede-burgers in het buitenland) en hebben de afgelopen decennia hier strategische politieke structuren voor opgebouwd.

De afgelopen jaren heb ik bij veel Nederlandse verenigingen in verschillende landen gesproken - met vaak de suggestie dat wij, Nederlanders buiten Nederland, een eigen politiek-neutrale belangenorganisatie/lobbykracht nodig hebben. Inmiddels heb ik het eerste voorstel hiertoe online gezet, met de uitnodiging aan iedereen om hierop kritisch te reageren.

Sinds 2015 werk ik als fondsenwerver aan de Radboud Universiteit in Nijmegen - en na ruim drie jaar ga ik deze zomer met het gezin terug naar NY. Of het nu vanuit New York of vanuit Nederland is, ik blijf me inzetten voor de Nederlanders buiten Nederland.
Op dit moment is D66 de enige grote partij die zich openlijk en consistent voor de Nederlanders in het buitenland inzet - al zijn positieve bewegingen binnen de coalitiepartijen te noteren - en ik zie het dan ook als mijn taak om ook de andere politieke partijen te overtuigen dat het in hún belang is dit ook zo te doen. Tot mijn spijt rept, in tegenstelling tot D66, geen enkel verkiezingsprogramma's van de grote Nederlandse politieke partijen over de Nederlanders in het buitenland. Pas als ook andere partijen gaan campagnevoeren onder en voor Nederlanders in het buitenland, is mijn eigen campagne geslaagd. Een politiek-neutrale belangenorganisatie voor de Nederlanders buiten Nederland - zoals andere Europese landen voor hun burgers in het buitenland ook al kennen - lijkt daarbij het meest fair en effectief.

Vriendelijke groet,

Eelco Keij

 

 
Nijmegen 0702- Eelco Keij, D66 / VOX
Eelco Keij