10 HOOFDPUNTEN

Hieronder volgen de 10 hoofdpunten van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Deze lijst is vastgesteld op basis van duizenden emails en contactpunten met Nederlanders in het buitenland over de afgelopen jaren. Dit zijn alleen de hoofdpunten van deze campagne, er zijn ook andere belangrijke onderwerpen waar ik mij hard voor wil maken: zorg, lijfrente, belastingverhoging voor bepaalde groepen Nederlanders in het buitenland, problemen met legaten, en nog veel meer.
Al zijn de Tweede Verkiezingen voorbij, het moge duidelijk zijn dat deze 10 hoofdpunten, en alle andere, nog steeds niet zijn opgelost.

1. Dubbele nationaliteit

Veel Nederlanders in het buitenland kunnen alleen maar een huis kopen, een baan aannemen of soms zelfs in het land blijven als ze de lokale nationaliteit aannemen. Door de Nederlandse wetgeving verliezen ze dan automatisch en zonder waarschuwing hun Nederlanderschap. Dit is belemmerend voor hen, en voor Nederland als internationaal opererend land. De wet moet hiervoor worden aangepast zodat dit niet meer gebeurt.

2. Pensioenkwesties

Nederlandse ouderen lopen in verschillende landen tegen verschillende pensioenproblemen aan. Ze worden soms ‘dubbel gepakt’, kunnen hun eigen AOW situatie niet inzien, of ondervinden andere problemen. Vanuit de politiek moeten we de problematiek goed in kaart brengen en met maatgerichte oplossingen komen per land.

3.Nederlands onderwijs in het buitenland voor kinderen

Met het huidige VVD-PvdA kabinet is de overheidsondersteuning voor Nederlands onderwijs in het buitenland nagenoeg gestopt. Een klassiek geval van goedkoop, duurkoop: Als we de kinderen van onze mede-Nederlanders in het buitenland geen Nederlands meegeven, raken we ze later kwijt voor de arbeidsmarkt en hun culturele inzet voor Nederland.

4.DigiD aanvragen vanuit het buitenland

Voor veel Nederlanders in het buitenland is het ontzettend lastig om een DigiD te bemachtigen. Hiervoor moet je bijna altijd fysiek naar Nederland afreizen, en dat is niet voor iedereen weggelegd. In de hedendaagse digitale wereld kun je zonder DigiD niet veel. Je hebt je DigiD nodig voor allerhande overheidszaken. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk de DigiD elektronisch aan te kunnen vragen.

5. Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland is zeer omslachtig. De stemprocedure voor Nederlanders in het buitenland vereist actieve registratie al ver voordat er verkiezingen zijn. Het grootste gedeelte van dit stemproces gebeurt nog met reguliere post waardoor stembiljetten vaak niet aankomen (bij de stemmer of in Den Haag). Het is tijd voor de digitalisering van het stemproces, en betere voorlichting over stemmen bij volmacht.

6. Onvrijwillige ex-Nederlanders

Op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap hebben veel Nederlanders in het buitenland de afgelopen decennia automatisch en zonder waarschuwing het Nederlanderschap verloren toen ze een andere nationaliteit verkregen. Het is hoog tijd deze ‘onvrijwillige ex-Nederlanders’ te helpen hun Nederlanderschap terug kunnen krijgen met behoud van hun andere nationaliteit.

7. Barrières voor Nederlandse studenten in het buitenland

Nederlandse studenten in het buitenland vormen een bijzonder onderdeel van onze toekomstige economie. De internationalisering van Nederlandse studenten wordt echter teruggehouden. Ze worden geconfronteerd met inflexibele studiefinanciering, een te laag leenplafond voor studies in het buitenland, en een gebrek aan internationale beurzen. We moeten deze barrières zo snel mogelijk aanpakken.

8. Inkrimping en sluiting van Nederlandse consulaten en ambassades

Het huidige kabinet heeft in sneltreinvaart Nederlandse consulaten en ambassades laten inkrimpen en sluiten. Het resultaat is dat veel Nederlanders duizenden kilometers moeten reizen en duizenden euro's moeten uitgeven voor de verlenging van het paspoort. Hierdoor is het behoud van Nederlanderschap voor sommigen onbereikbaar. Deze vorm van verkapte uitburgering moet zo snel mogelijk stoppen. Het moet op korte termijn mogelijk zijn om je paspoort per post (al dan niet digitaal) te kunnen verlengen. Biometrische gegevens moeten buiten het consulaat of de ambassade kunnen worden afgenomen.

9. Nederlandse partners in het buitenland

Nederlanders die naar het buitenland gaan als expat komen er vaak achter dat de situatie voor hun partner niet goed geregeld is op het gebied van visa of vergunningen. Dit kan leiden tot grote problemen voor deze expats, alsmede voor de bedrijven waar ze voor werken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, en Economische Zaken, dient een actievere rol te spelen om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Eventueel met hulp van organisaties zoals de Permits Foundation.

10. Internationaal gericht Nederland

Het is teleurstellend dat veel van de Nederlandse politieke partijen het voortdurend hebben over een ‘internationaal gericht Nederland’, terwijl ze mede- Nederlanders in het buitenland volledig in de kou laten staan. Het is tijd dat alle politieke partijen zich bewust gaan worden van de kracht van hun mede-Nederlanders in het buitenland en daar ook politiek naar gaan handelen. Een eerste ‘eigen’ zetel van Nederlanders in het buitenland kan zichtbaarheid verlenen aan alle politieke partijen in het parlement, en voortdurend laten zien dat er een duidelijke bijdrage wordt geleverd aan de Nederlandse economie en politiek door Nederlanders in het buitenland.

Eelco Keij