Dubbele nationaliteit: wie nu wel, wie nu juist niet? // oproep

Zoals eerder geschreven, verruimt het regeerakkoord in principe de mogelijkheden voor dubbele nationaliteit. Het staat er als volgt verwoord: “Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Gelijktijdig komt er voor […]

ingezonden artikel oud-hoogleraar d’Oliveira, “tweede generatie” in Regeerakkoord

Uit de vele, vele reacties is gebleken dat er grote onduidelijkheid is over de interpretatie / uitleg over wat nou precies tweede generatie is, zoals genoemd in het Regeerakkoord: “Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor […]

Een eerste balans: het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen voor NL-ers in het buitenland

Het nieuwe kabinet staat. Mét bovendien 2 bewindsvoerders met dubbele nationaliteit: Kajsa Ollengren (D66, Nederlands/Zweeds) en Barbara Visser (VVD, Nederlands/Kroatisch). Waar het vorige kabinet-Rutte het tegengaan van dubbele nationaliteit nog als “uitgangspunt” zag, zagen we afgelopen week de Minister-President de dubbele nationaliteit plotsklaps verdédigen met eenzelfde overtuiging als het tegenovergestelde in het vorige kabinet: hier […]