Voortgang belangenorganisatie / status rapport Ombudsman / PvdA zwalkend

Voortgang oprichting belangenorganisatie Ondanks alle aandacht die in Nederland nu uitgaat naar het aankomende referendum, worden op de achtergrond wel degelijk verdere stappen gezet tot het oprichten van de belangenorganisatie voor de Nederlanders in het buitenland. De zoektocht naar bestuursleden is in volle gang, evenals het zoeken naar seed money om de nodige hulp/stagiaires voor deze eerste […]