UPDATE — Wetsvoorstel beperking dubbele nationaliteit ingetrokken

1. EINDELIJK — Wetsvoorstel beperking dubbele nationaliteit ingetrokken 2. Let op – strijd nog niet gestreden: volgende stappen 3. Deadline optie (herkrijging NL-schap) 1 april a.s.! 4. Oproep voor markante verhalen   1. Wetsvoorstel beperking dubbele nationaliteit ingetrokken De mooiste momenten komen onverwacht. Alhoewel het bekend was dat het nieuwe kabinet een stuk internationaler denkt […]

Online stemmen voor buitenlandse NL-ers een stapje dichterbij?

Nieuws! In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een bedrijf (met postbus in Venhuizen, waarschijnlijk “FirMM” genaamd) verscheidene Nederlanders in het buitenland gecontacteerd met de vraag of ze mee willen doen aan een test inzake electronisch stemmen: “Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spant zich in om het stemmen vanuit het buitenland […]