Dubbele nationaliteit: wie nu wel, wie nu juist niet? // oproep

Zoals eerder geschreven, verruimt het regeerakkoord in principe de mogelijkheden voor dubbele nationaliteit. Het staat er als volgt verwoord: “Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Gelijktijdig komt er voor […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!