Uitburgering in Israël

Deze week mocht ik spreken voor de Vereniging van (oud)Nederlanders in Israël (IOH), in het ouderenhuis Beth Juliana (foto). Maar spreken voor verenigingen lukt niet zonder te luisteren. En opnieuw hoorde ik hier diezelfde verhalen die me – helaas – zo bekend voorkomen, omdat ik ze eerder in Chile heb gehoord, in Canada, in Australië […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!