EelcoKeij.nl

Presentatie Zürich: dinsdagavond 1 dec. 18u — SPECIALE AANKONDIGING OPRICHTING BELANGENORGANISATIE

De afgelopen jaren heb ik veel Nederlanders leren kennen in verschillende landen, in verschillende continenten. Bij dezen dank aan de vele Nederlandse Verenigingen (en soms ook consulaten en ambassades) die meehielpen met de organisatie van al deze presentaties door de jaren heen.

De positie van de (ex)Nederlanders in het buitenland blijft ronduit zwak. Zij buitelen over het slechte nieuws heen dat continu over hen heen wordt gestrooid: over dubbele nationaliteit, Nederlands onderwijs in het buitenland, sluiting en inkrimping van consulaten en ambassades, een slecht werkend kiessysteem en zo zijn er nog veel meer issues te noemen. Erger nog, er lijkt geen enkele verbetering in zicht.

Genoeg is genoeg. Het is tijd samen een vuist te maken. Nog steeds geef ik geregeld presentaties over de belangen van Nederlanders in het buitenland en mijn politiek manifest, maar nog niet eerder heb ik zo duidelijk gesproken over een belangrijke volgende stap: het oprichten van een politiek-neutrale belangenbehartigingsorganisatie voor Nederlanders én ‘onvrijwillige ex-Nederlanders’ in het buitenland. Een soort ANWB voor Nederlanders in het buitenland, zo u wilt. Dit naar Zwitsers voorbeeld, dus Zürich is daarmee dé aangewezen plek om deze aankondiging te doen!

Zie hieronder de uitnodiging – inmiddels is een locatie gevonden!

paspoort_verlengenUitnodiging: lezing door Eelco Keij over belangen van Nederlanders in het buitenland

Wanneer:           Dinsdag 1 december a.s.
Waar:                 Ten kantore van organisatie Biovision: Heinrichstrasse 147, Zürich
(goed te bereiken vanaf centraal station en station Hardbrücke)
Tijdstip:              18.00 – 20.30 uur
Toegang:            Vrij
Aanmelden:        E-mail: elsjemoulijn -at – gmail.com

De circa 700.000 – 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland worden geconfronteerd met allerlei vragen – bijvoorbeeld over:

 • dubbele nationaliteit
 • Nederlands onderwijs in het buitenland
 • AOW-kwestiesof
 • paspoortverlenging – maar ook met obstakels en beperkingen zoals
 • bij het aanvragen van een DigiD,
 • het openen of behouden van een bankrekening in Nederland of
 • het verkrijgen van consulaire hulp
 • het terugkrijgen van het onvrijwillig verloren hebben van de Nederlandse nationaliteit

In deze lezing in Zürich wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Dubbele nationaliteit: Vaak is onduidelijk wie wel en niet een dubbele nationaliteit mag hebben, laat staan waarom. Bent u een ouder met kinderen en wilt u weten wat de mogelijkheden voor hen zijn? Heeft u de Nederlandse nationaliteit verloren? De politieke achtergrond, de status quo en de plannen voor de (voorzienbare) toekomst worden besproken.

Kapitale Connecties: In het Manifest “Kapitale Connecties” (2014) wordt ingegaan op de economische meerwaarde van Nederlanders in het buitenland voor Nederland, en hoe andere West-Europese landen met hun burgers in het buitenland omgaan.

Oprichten van een “Nederlandse” Auslandschweizerorganisation (ASO)
Er zal gepleit worden voor het oprichten van een belangenvereniging voor Nederlanders in het buitenland naar Zwitsers voorbeeld (ASO). Wat zullen de taken van deze nieuwe organisatie zijn, en hoe wordt de positie van de Nederlanders in het buitenland erdoor versterkt?

Deze politiek-neutrale lezing is vrij toegankelijk en bedoeld voor alle Nederlanders, die met bovenstaande punten in aanraking zouden kunnen komen. Uiteraard is er ruim tijd voor vragen en discussie.


Over Eelco Keij
Mr. Eelco Keij, lid van D66, maar hier sprekend partijneutraal, komt sinds 2011 op voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. In de afgelopen drie jaar sprak Eelco voor Nederlanders in o.a. Australië, Brazilië, Canada, de VS, Duitsland, Engeland, Denemarken, Oostenrijk, het VK en Spanje. Na 9 jaar in New York te hebben gewoond, is Eelco begin 2015 met zijn gezin naar Nederland verhuisd. Hij is werkzaam als fondsenwerver bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Rapport: Nederlandse scholen in buitenland op randje van sluiting – elitescholen en cowboyscholen op komst

De afgelopen jaren is er al veel over gezegd, gedebatteerd en geschreven, maar nu is de rek er echt uit. Dankzij regeringspartijen PvdA en VVD houdt binnenkort de subsidie voor het Nederlands onderwijs in het buitenland op (1 januari 2017). Een rapport van de Radboud Universiteit (Nijmegen), uitgevoerd in opdracht van het NOB, onderzocht de te verwachten gevolgen en komt deze week met ontluisterende statistieken en conclusies:

1) Daling van 42% van leerlingen binnen 5 jaar (vanwege extra forse toename eigen kosten van de ouders)
2) Binnen 5 jaar zal 30% van de bestaande scholen moeten sluiten
3) Zowel daling van aantal uren als kwaliteit van lessen

I'll see ya when I see ya!

I’ll see ya when I see ya!

Voor kabinetspartijen VVD en PvdA is Nederlands onderwijs in het buitenland géén onderwijstaak. Dit was al eerder duidelijk, en dit rapport zal daar niets aan veranderen. Dat BV Nederland zélf veel aan verliest aan het kwijtraken van multitalige kinderen voor de eigen arbeidsmarkt – dat wordt simpelweg genegeerd.

Dit rapport is opnieuw bevestigend: Nederlands onderwijs in het buitenland dreigt te veranderen in elite-scholen (toegankelijk voor de kinderen van de enkele welgestelde Nederlander) en ‘cowboyscholen‘ (één keer Nijntje lezen en je noemt jezelf een Nederlandse school) zonder ministeriële accreditatie en kwalificatie.

Nog zo’n misverstandje: de tijd van expat-zwembadenverzamelaars is voorbij — een zeer grote meerderheid van de Nederlanders in het buitenland is weliswaar ondernemend, maar niet per sé vermogend. Tot nu toe blijft in Nederland het hardnekkige misverstand overeind dat ‘expats = rijkelui’. Dat is allang niet meer zo.

En wie is de uiteindelijke verliezer? De Nederlandse economie. We raken ze kwijt, die interessante Nederlandse kids. Kijk zelf maar, in minder dan 2 minuten, hoe makkelijk de band te behouden is:

Wereldburgers met Nederlandse roots!

Soms zijn woorden ondergeschikt aan beelden om te laten zien hoe belangrijk Nederlands onderwijs in het buitenland is — voor de kinderen natuurlijk, maar ook voor de familieleden in Nederland, en de Nederlandse economie zelf.

Hulde aan het NOB voor het krachtig verwoorden, verbeelden van deze boodschap: Wereldburgers met Nederlandse roots!

Persbericht: Nederlandse kinderen mogen de VS niet uit

Lees en oordeel zelf. Dit is de wereld op z’n kop. Persbericht zojuist er uitgegaan:

Persbericht

Nederlandse kinderen vogelvrij verklaard in de VS
Naar aanleiding van een uitspraak van het Nederlands gerechtshof in Amsterdam zijn alle Nederlandse kinderen, die in het buitenland wonen of gewoond hebben, vogelvrij verklaard na een scheiding. Martine Nipshagen is haar Nederlandse kinderen al de facto kwijt.

Eerste uitspraak in Nederland
Een Nederlands gezin verhuist eind 2009 naar Amerika voor het werk van de man, maar na twee jaar verblijf strandt het huwelijk. De ouders stellen een ouderschapsplan op dat in Amerika bekrachtigd is door een Amerikaanse rechter. Overeengekomen is dat moeder met de kinderen naar Nederland terugverhuist en dat vader later naar Nederland komt. Helaas, vader is spijtoptant, blijft in de VS en klaagt de moeder in Nederland aan voor kinderontvoering. Ook in hoger beroep geven de rechters haar gelijk: ze is legaal verhuisd met haar kinderen en de hoofdverblijfplaats van de kinderen is in Nederland. Vader zegt: “als het mij in Nederland niet lukt, dan probeer ik het in Amerika”. Hier begint dan het juridische getouwtrek om de woonplaats van de kinderen.

Uitspraak in Amerika
De Amerikaanse rechter acht zich bevoegd om een uitspraak te doen over Nederlandse staatsburgers, die in Nederland wonen. Géén van allen hebben de Amerikaanse nationaliteit. De Amerikaanse rechter Jennifer Satler (Pittsburgh) bepaalt dat Nederland geen goede omgeving is voor deze kinderen, dat het Amerikaanse schoolsysteem beter is en veroordeelt de moeder tot het direct afstaan van haar kinderen aan de vader, onder dwangsom van 6 maanden gevangenisstraf. Ook wordt de moeder een grote geldsom opgelegd, voor het volgen van een standaard juridische exequatur procedure in Nederland. Amerika vindt dat het Amerikaanse recht boven dat van Nederland staat. Op 17 mei neemt de man zonder instemming van Martine de kinderen mee; sindsdien verblijven de kinderen op basis van toeristenvisum in de Verenigde Staten.

Help Nina (8) en Tom (10)
Vrienden en familie van de moeder, Martine Nipshagen, hebben inmiddels een website opgezet: www.helpninaentom.nl om aandacht voor haar zaak en ondersteuning voor de dure Amerikaanse rechtszaken te vragen. Nina (8) en Tom (10) zullen op 2 oktober in Nederland aankomen om een verlenging van hun toeristenvisum van de Verenigde Staten aan te vragen – tegen hun wil.

Dreigen met rechtszaak bij persbericht
Inmiddels heeft de man gedreigd met een rechtszaak wanneer Martine Nipshagen naar de pers stapt. Ze is haar kinderen de facto al kwijt en heeft niets meer te verliezen. Tot haar grote verbazing heeft het kantoor van de Kinderombudsman laten weten niets voor de kinderen te kunnen betekenen.
Uitspraak exequatur procedure hoger beroep in Nederland met grote gevolgen
Zoals ieder buitenlands vonnis moet ook dit vonnis worden getoetst middels een exequatur procedure. Dit is in Nederland gebeurd met een hoogst opmerkelijke en desastreuze beslissing voor alle Nederlandse kinderen. Het ontbreken van een bilateraal verdrag tussen Nederland en de USA en het feit dat Amerika het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 nog niet heeft geratificeerd, heeft de rechtscolleges ertoe gebracht de zaak louter aan algemene rechtsbeginselen te toetsen. Het gevolg is dat bij een echtscheiding – ook tussen enkel Nederlanders – nu Nederlandse minderjarige staatsburgers gedeporteerd mogen worden naar een land waar zij ooit in hebben verbleven, zonder er onderdaan van te zijn. Nederland weigert tot nu toe tegen deze situatie op te treden en haar onderdanen te beschermen.

Contact

Martine Nipshagen, 06-27022195

helpninaentom@gmail.com
Ritchie Kremer, communicatieadviseur
CEO – FUSE Communication
FUSE Communication
Beethovenstraat 184
1077 JX Amsterdam, The Netherlands
T : +31 (0)20  622 89 98
M: +31 (0) 6  24241624
E : ritchie@fuse-communication.com
http://www.fuse-communication.com

Dit bericht wordt ondersteund door Eelco Keij, 2012 kandidaat-Kamerlid, opkomend voor Nederlanders in het buitenland (ejkeij@gmail.com, 06-11739078, http://www.eelcokeij.nl)

Nazomerse nieuwsbrief 2015: Kafkaësk en kolderiek

We’re back! Na de vakantieperiode is het altijd weer even kijken waar hoe groot dit keer de schade voor de Nederlander in het buitenland is. Aangezien er helaas nog geen update is over het aankomend rapport van de Nederlandse Ombudsman over ex-Nederlanders – waaruit ik positief nieuws hoop te putten – blijft het voor nu bij de volgende punten:

 1. Paspoortbalie Schiphol: Kafkaësk en kolderiek
 2. Presentatie Politiek Manifest in Kopenhagen, dinsdag 27 okt
 3. Internetstemmen wordt “gemakkelijker”
 4. Kabinet & ontbindende voorwaarde: tweederangs burger na 5 jaar buitenland – Kamervragen ingediend
 5. Save The Date: presentatie Manifest dinsdag 1 december, Zürich

1. Paspoortbalie Schiphol: Kafkaësk en kolderiek.
Over de Schipholbalie heb ik al vaak geschreven, meestal in combinatie met het kunnen aanvragen van de DigiD voor Nederlanders uit het buitenland – dat wil zeggen: voor degenen die na 1994 zijn geëmigreerd.

Maar er gebeurt meer bij de Schipholbalie: als Nederlander in het buitenland kun je er je paspoort laten vernieuwen. Althans, als je warme affiniteit hebt met Kafka. Want in de praktijk ligt e.e.a. nogal bizar. Waar begint het? In verband met de verplichte vingerafdrukken moet je in persoon verschijnen, en daarmee blijven twee opties open: ofwel je gaat naar het overgebleven ‘dichtstbijzijnde’ consulaat of ambassade, danwel je wendt je tot de Schipholbalie. Dat aanvragen via ‘jouw’ consulaat of ambassade makkelijk tot duizend dollar kan oplopen door de combinatie van aanvraag-, reis- en verblijfkosten, dat weten we inmiddels – wellicht is het bij de Schipholbalie gemakkelijker en goedkoper?

Van oud naar nieuw. Hoop je dan maar.

Van oud naar nieuw. Hoop je dan maar.

Soms is een praktijkvoorbeeld het beste om daadwerkelijk aan te tonen wat er nu mis is. Neem nu mevrouw Koppedraijer uit Illinois (Verenigde Staten). Ze stuurde me een brief, waaruit ik de belangrijkste passages citeer:

“De website van de Schipholbalie is ontzettend misleidend. Omdat Schiphol technisch een grenspost is, waar de voorwaarde voor het aanvragen van een paspoort veel strikter zijn dan bij consulaten en ambassades, moet men meerdere (moeilijk te verkrijgen) documenten overleggen. De introductie op de website van de Schipholbalie doet voorkomen dat men met een Nederlands paspoort en verblijfsvergunning van het land waar men woonachtig is, een paspoort kan aanvragen.”

Overigens kan men zonder afspraak er niet terecht. En dan volgen de extra vereisten:

– “Een geldige originele verblijfsvergunning. Men zou aannemen dat de Green Card (uitgegeven door Homeland Security) voldoende zou zijn, maar het tegendeel is waar. Er moet een formulier ingevuld worden aan de hand waarvan dan de eigenlijke vereiste documenten worden benaamd. In mijn geval is dit onder meer:
– een geboortebewijs, niet ouder dan 6 maanden
– een actueel bewijs van woonplaats in het buitenland met vermelding van nationaliteit, niet ouder dan 6 maanden

Dit bewijs van woonplaats bestaat niet in de VS. Maar niet getreurd, daar heeft de Nederlandse overheid iets op bedacht. Met kan een zgn. Statement of Residence verkrijgen bij de Nederlandse Ambassade. Dit kan persoonlijk worden aangevraagd of per post. De voorwaarden zijn als volgt: men overlegt 1 origineel en 1 genotariseerde kopie van een geldig Nederlands paspoort, permanente verblijfvergunning (Green Card), certificaat van uitschrijving uit de laatste Nederlandse woonplaats, bewijs van huidig adres, bijv. een gasrekening, op eigen naam (maar geen bank statement, anders moet er ook een huwelijksakte worden overlegd0, alles voor $33.

Aangezien men volgens de Amerikaanse wet nooit de Green Card uit handen mag geven, is het onmogelijk om dit woonplaatsbewijs per post te verkrijgen. Dus we zijn weer terug bij af: als ik ‘gewoon’ naar Washington vlieg, hoef ik alleen m’n paspoort en Green Card te tonen om weer een nieuw Nederlands paspoort te verkrijgen.”

Mmm... hier moet nog wel een documentje bij, jongeman #Schipholbalie

Mmm… hier moet nog wel een documentje bij, jongeman #Schipholbalie

Volgt u het nog? Na deze brief mail ik zelf ook nog met de Schipholbalie, met de vraag over welk ‘ander’ juridisch regime we het nu hebben bij de Schipholbalie. Ik ontvang per mail het volgende antwoord:

“Het antwoord op uw vraag is dat de werkzaamheden van de gemeentebalie Schiphol vallen onder de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. Dit in tegenstelling tot de Paspoortuitvoeringregeling buitenland die geldt voor ambassades en consulaten.”

Het komt er dus op neer dat de Schipholbalie onder een ander juridisch regime valt, zwaardere eisen stelt, EN dat zowel die bijzondere positie van de Schipholbalie als de extra vereiste documenten niet duidelijk op de website vermeld staan.

Daarmee is, helaas, opnieuw bevestigd dat het aanvragen van een nieuw paspoort een disproportioneel dure aangelegenheid geworden (ik waarschuwde hier eerder al voor en het gevaar van verkapte uitburgering). Afgezien van het feit dat het onvoldoende duidelijk gemaakt dat de Schipholbalie onder een ander wetsregime valt, is het te bespottelijk dat je als Nederlander in het buitenland kunt worden geconfronteerd met verschillende vereisten voor documenten voor verlenging van hetzelfde paspoort.

Oh ja, wellicht ten overvloede: de Schipholbalie is telefonisch niet bereikbaar.

2. Presentatie Politiek Manifest in Kopenhagen, dinsdag 27 okt
Met niet-aflatende energie ga ik door om Nederlanders in andere landen uit te leggen hoe het o.a. staat met dubbele nationaliteit, met de **enorme** kosten + bureaucratie voor het verlengen van het paspoort vanuit het buitenland, met het Nederlandse onderwijs in het buitenland, het internetstemmen in het buitenland (zie ook het volgende punt!) en hoe Nederlanders in het buitenland desalniettemin nog steeds van economische en culturele meerwaarde zijn voor Nederland zelf. Kortom, binnenkort mag ik opnieuw mijn Politiek Manifest “Kapitale Connecties” presenteren, en dit keer in Kopenhagen – op dinsdagavond 27 oktober a.s. zal ik op de Nederlandse ambassade dit verhaal volledig uit de doeken doen. Kent u Nederlanders in Kopenhagen/Denemarken? Stuur hen dan deze uitnodiging door aub.

zeemeerminkopenhagen

dinsdag 27 oktober: Kopenhagen!


3. Internetstemmen wordt “gemakkelijker”.

Met bravoure kondigde het kabinet vorige week aan dat het internetstemmen voor de Nederlanders in het buitenland gemakkelijker gaat worden. Dat mocht tijd worden. Zouden stembescheiden voortaan via email ontvangen en verzonden mogen worden? Zou de stemdatum opgerekt worden tot de echte verkiezingen, zodat we ook eindelijk volledig stemrecht in het buitenland krijgen? Uiteindelijk zijn dit toch de grootste bezwaren.

Niets van dat al. De services van de overheid om een klein beetje meer van uw stemrecht gebruik te kunnen maken, ligt er in dat – eenmaal geregistreerd – u zich niet voor elke verkiezing opnieuw hoeft te registreren. Het kabinet schrijft o.a.: Er komt een permanente registratie voor Nederlandse kiezers in het buitenland, waarbij één keer registreren volstaat. De Kieswet wordt hierop aangepast.

Voor alle wannabe emigranten, alle Nederlanders die nog moeten emigreren: u denkt wellicht dat de overheid u in de toekomst keurig gaat informeren over belangrijke zaken in het buitenland op het moment dat u zich uitschrijft bij uw Nederlandse gemeente – niet dus, u krijgt daar géén informatie en al helemaal niet over uw verminderde rechten in het buitenland. Niets. Maar als u de website van uw lokale ambassade of consulaat tot uw homepage maakt, krijgt u vast nog wel wát mee.


4. Kabinet en ontbindende voorwaarde: tweederangs burger na 5 jaar buitenland – Kamervragen ingediend
Bent u al langer dan 5 jaar weg uit Nederland? Dan heeft u volgens het kabinet ‘geen binding’ meer met Nederland. Dus mocht u ooit – schuldig of onschuldig – in de gevangenis belanden na deze termijn, tja, waarom zou Nederland u dan nog helpen als u geen binding meer heeft met Nederland?

Deze wenkbrauwredenering hebben ze bij het Ministerie van Justitie verzonnen. Vorige maand kwam de Volkskrant met een opzienbarend artikel waarin wordt beschreven hoe een Nederlander al 31 jaar in de cel zit – en niet onwaarschijnlijk: onschuldig. Ondanks nieuw bewijs voor zijn onschuld wil het ministerie van Justitie geen medewerking verlenen aan zijn resocialisatie bij vrijlating of overplaatsing, immers “daarvoor is volgens het geldende beleid sprake van onvoldoende binding met Nederland”, aldus een woordvoerder van het ministerie: “het ministerie hanteert de richtlijn dat gedetineerden tijdens een veroordeling niet langer dan 5 jaar uit Nederland weg mogen zijn om voor overplaatsing naar Nederland in aanmerking te komen.”

Geen binding, geen hulp

Geen binding, wel gebonden

Dit soort dingen verzin je gewoon niet – maar ze zijn wel waar. Allereerst heb ik zelf geprobeerd achter het waarom te komen: ik heb contact gezocht met PrisonLaw (de nonprofit die voor deze Nederlander opkomt) en op basis van hun suggestie weer gebeld met de Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daar hadden ze – opnieuw: ik verzin het niet – geen idee. Gewoon geen idee. Waarna ik de vraag natuurlijk bij de politiek heb neergelegd.

Magda Berntsen en Sjoerd Sjoerdsma (beiden Tweede Kamerlid D66) hebben n.a.v. deze zaak en de relevante regelgeving (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen, WOTS) recentelijk besloten Kamervragen in te dienen, waarin o.a. de volgende vragen staan:

* Klopt het dat u WOTS-verzoeken weigert met als reden dat Nederlandse gedetineerden in het buitenland onvoldoende binding met Nederland zouden hebben? Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd?
* Is het kabinetsbeleid dat een Nederlandse burger die meer dan vijf jaar uit Nederland weg is en geen aanspraak kan maken op de WOTS? Zo ja, waar is deze termijn van vijf jaar precies op gebaseerd en waar staat deze termijn precies in de WOTS vermeld?

Zie hier het volledige lijstje Kamervragen. Zodra er antwoord en duiding is over deze ontbindende termijn van vijf jaar neem ik het mee in de eropvolgende nieuwsbrief!


5. Save The Date: presentatie Manifest dinsdag 1 december, Zürich

Op dinsdagavond 1 december zal ik naar alle waarschijnlijkheid in Zürich een presentatie van het Politiek Manifest geven; details worden nog bekend gemaakt. Save The Date!

Kranten berichten over onderzoek Nationale Ombudsman, ex-Nederlanders

Wanneer het over het Nederlanderschap gaat, is het geen komkommernieuws natuurlijk. Ten eerste pakte de AD uit:

AD1

AD2

AD3

Algemeen Dagblad, 13 juli 2015. Met ontzettend veel dank voor hun oplettendheid!

Als het in het AD komt, dan komt het ook in een paar andere kranten, zoals De Gelderlander, het Brabants Dagblad en De Stem. Daarnaast pikten ook andere media het op, waaronder PowNed, Joop en BNR (radio interview, vanaf 29’59”). Tweede Kamerleden mogen dan misschien ergens op een strand in reces zijn, ze volgen de kranten meestal goed, dus ongetwijfeld wordt dit signaal ook doorgegeven.

Mijn standpunt in deze kwestie bestaat uit 4 delen —
1) de huidige wetgeving is te gecompliceerd geworden om goed uit te voeren en toe te passen;
2) voor Nederlanders is het billijk dat de vraag ‘kan ik mijn nationaliteit stilzwijgend verliezen?’ niet spontaan bij ze opkomt, zoiets verzin je namelijk gewoon niet, de vraag is te absurd;
3) verreweg de meeste landen Europa doen al lang niet meer moeilijk over dubbele nationaliteit, en Nederland (als internationaal economische handelsnatie) dient zich aan hen en de nieuwe tijden aan te passen
4) voor ex-Nederlanders dient op case-by-case basis een beslissing te worden genomen over teruggave van het Nederlanderschap; hiervoor moet een apart loket bij de overheid worden geopend.

PvdA, VVD:
Deze twee regeringspartijen zouden met hun tweeën het tij kunnen keren. Ze hebben er echter voor gekozen om juist heel erg tegen te zijn, zwart op wit. Vraagt u aub zelf aan hen waarom ze zich zo verzetten tegen dubbele nationaliteit, de woordvoerders op dit terrein zijn respectievelijk:

* PvdA: Michiel Servaes, m.servaes@tweedekamer.nl of via Twitter @MichielServaes
* VVD: Joost Taverne, joost.taverne@tweedekamer.nl of via Twitter @JoostTaverne

Update over onderzoek Nationale Ombudsman, verlies Nederlanderschap

Vanmiddag werd ik door een journalist benaderd met enkele vragen over het lopende onderzoek van de Nationale Ombudsman naar ex-Nederlanders die tegen hun wil hun Nederlanderschap waren verloren. Kort daarop werd me duidelijk dat dit niet uit de lucht kwam vallen: de Nationale Ombudsman had net een update op de website geplaatst met daarin, kort gezegd, de volgende punten:

 • Er zijn meer dan 500 reacties binnengekomen (veel meer dan verwacht)
 • Op basis hiervan is een officieel onderzoek gestart (vorige maand juni)
 • De Minister van Binnenlandse Zaken zal een reactie op het starten van dit onderzoek geven
 • Het rapport over dit onderzoek kan men eind deze zomer tegemoet zien – met aanbevelingen
Helaas, geen Nederlandse pindakaas

Helaas, geen Nederlandse pindakaas

Al met al zet Nationale Ombudsman & Co er flink de sokken in; ik had een eindrapport pas in de herfst verwacht. Let op: de Nationale Ombudsman heeft niet het mandaat om wetgeving goed- of af te keuren. Wel zou de Nationale Ombudsman kunnen concluderen dat een wet niet goed uitvoerbaar / toepasbaar is omdat deze bijvoorbeeld te ingewikkeld is – waarop het parlement (of de regering) dan aan zet is om er iets mee te doen.

Met het oog op de fouten die ambtenaren zelf maken bij het toepassen van de Rijkswet op het Nederlanderschap (overigens hoogstwaarschijnlijk in complete naïviteit en zonder opzet, maar dat is volledig irrelevant gezien de vaak onomkeerbare consequenties van voor Nederlanders in het buitenland, zie de zaak Brienen) zou ik me voor kunnen stellen dat de Nationale Ombudsman enkele opmerkingen over de uitvoerbaarheid van de wet gaat zeggen. We gaan het zien.

Hopelijk kunnen we het eind van de zomer binnenkort inluiden met steun vanuit een andere hoek – keep you posted.

Vragen/opmerkingen –> ejkeij – at – gmail . com of via @EelcoKeij via twitter

Terugblik, vooruitblik – vakantiesamenvatting

De vakantie is om de hoek, tijd voor een korte samenvatting van de laatste nieuwsfeiten en hoogtepunten van de afgelopen maanden:

 1. Parijs: vorige week presentatie, manifest en ideeën belangenbehartiging Nederlanders in het buitenland
 2. Recent hoogtepunt/dieptepunt: PvdA en VVD expliciet tegen dubbele nationaliteit
 3. Recent hoogtepunt: Oproep aan oud-Nederlanders – onderzoek Nationale Ombudsman
 4. Nieuw rapport: De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland
 5. Tweede Kamerlid D66 Gerard Schouw, vechter voor belangen Nederlanders in het buitenland, vertrekt uit de Tweede Kamer
 6. Verkiezingen vanuit het buitenland worden “gemakkelijker”

1. Parijs: presentatie manifest, dubbele nationaliteit & belangenbehartiging NLers in buitenland
Op maandag 22 juni was ik te gast bij het Atelier Néerlandais in Parijs om daar te spreken over het Politieke Manifest “Kapitale Connecties”, dubbele nationaliteit en vooral ook over vervolgstappen te spreken: nu PvdA en VVD zich zo duidelijk tegen de belangen van Nederlanders in het buitenland hebben uitgesproken (zie punt 2), wat kunnen we zelf doen? Verschillende scenario’s doen de ronde, maar duidelijk is dat na de zomer er meer concrete stappen moeten worden gezet. Hiervoor zal ik een beroep op u moeten doen; uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten!

Atelier_Neerlandais

2. Recent dieptepunt: PvdA en VVD zeer expliciet tegen dubbele nationaliteit
In plaats van Nederlanders in het buitenland als waardevolle alumni van de Staat der Nederlanden te beschouwen, is de huidige regering ze liever kwijt dan rijk. Met name voor de PvdA is dit een volledige politieke ommedraai: onbegrijpelijk en onacceptabel. Ik nodig elke PvdA- en VVD-politicus uit om hier via een gastblog dit standpunt toe te lichten.

3. Recent hoogtepunt: Oproep aan oud-Nederlanders – onderzoek Nationale Ombudsman
Ook hier een al eerder vermeld item, desondanks van zodanig belang dat een laatste reminder te billijken valt. De Nationale Ombudsman wil graag onderzoek doen en verhalen verzamelen van oud-Nederlanders die tegen hun wil en / of ongemerkt hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Mocht u willen reageren, zet mij dan aub in de cc (ejkeij – at – gmail . com).

4. Nieuw rapport: “De staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland”.
Na de subsidiaire kaalslag onder het Nederlands onderwijs in het buitenland van twee jaar geleden – wel consequent qua handelen van dit kabinet – komt de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) met een nieuw post-Waterloo rapport over de huidige stand van zaken: “De staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland”.

— Het rapport beschrijft mooi hoe het in het eigen belang van Nederland is om Nederlandse kinderen in het buitenland van Nederlands onderwijs te voorzien:

“Het is voor Nederland van grote waarde dat Nederlandse kinderen in het buitenland goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs kunnen volgen. Deze kinderen kunnen wanneer het gezin gepland of ongepland terugkeert, vrijwel naadloos instromen in het Nederlands onderwijssysteem. Daarnaast vertegenwoordigen de kinderen en jongeren die al sinds 1980 Nederlandse taal- en cultuur lessen volgen ons land op honderden plekken wereldwijd; van Vietnam tot Suriname en van Noorwegen tot Burundi. Deze wereldburgers met Nederlandse wortels, zijn ambassadeurs van ons land, nu en in de toekomst.”

— Hoe zit het precies met het gedeelte publieke subsidiëring van deze scholen?

“Tot en met 2016 kunnen scholen aanspraak maken op een tijdelijke subsidie van ongeveer € 200,- per leerling per jaar. Deze tijdelijke subsidie is ook in 2014 en 2015 uitgekeerd. Voor de bezuiniging (2013) was het subsidiebedrag per leerling nog ruim € 400,-.

Op dit moment zijn er nog geen berichten dat de subsidie na 2016 wordt gecontinueerd. De Onderwijsinspectie vreest voor de negatieve invloed die de te verwachten subsidiestop zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en diversiteit van het aanbod op langere termijn.”

— Waarop de Onderwijsinspectie heeft aangegeven:

“Als in de nabije toekomst de subsidie verder vermindert of wordt stopgezet, is de verwachting dat dit wel invloed zal hebben op de onderwijskwaliteit, of op het beschikbare aanbod van Nederlands onderwijs in het buitenland.”

Ook hier geldt, net zoals bij dubbele nationaliteit: goedkoop, duurkoop.

5. Tweede Kamerlid D66 Gerard Schouw vertrekt
Het zijn de laatste dagen in de Tweede Kamer voor D66-er Gerard Schouw – op 1 augustus begint hij met een nieuwe baan buiten de politiek. Juist zijn Kamervragen betreffende de Nederlanders in het buitenland en zijn input op de Nederlandse media om voor hen op de bres te springen, hebben opgevallen. Het is erg jammer om zo’n welingevoerd Kamerlid met een goed gedoseerde actiebereidheid te zien vertrekken.

6. Verkiezingen vanuit het buitenland worden “gemakkelijker”
Iedereen die vanuit het buitenland heeft gestemd (of geprobéérd heeft te stemmen) weet hoe lastig dit kan zijn, omwille van meerdere redenen. De meest belangrijke zijn:

1) het moeten stemmen per reguliere post (Nederlandse & lokale), die zeker niet altijd betrouwbaar is (zowel voor ontvangen als versturen van stembescheiden)
2) het moeten stemmen op een moment ver voordat de echte campagne nog moet beginnen, en partijen nog geen duidelijke positie hebben gekozen
3) het niet strategisch kunnen stemmen (mede afgaand op peilingen van de allerlaatste dagen)

Kortom, uit punt 2 en 3 blijkt een niet-volledig stemrecht voor Nederlanders in het buitenland.

stembiljet_ep2
Maar nu wordt het echt makkelijker zeggen ze! (Hee, waar heb ik dat eerder gehoord?) En wat wordt er vervolgens door de regering aangepakt? De registratie van de kiezer in het buitenland. (Zie hier de info-pagina, inclusief het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting en de mogelijkheid om nog te reageren – het gaat om een consultatie – mag ik u allen vragen hierop te reageren!) Namelijk dat je je niet langer iedere keer hoeft te registreren voor elke nieuwe verkiezing, maar dat je in één keer klaar bent. Toegegeven, dit is inderdaad een dingetje, maar uiteindelijk blijft dit natuurlijk gekabbel in de marge – fundamentele bezwaren worden hiermee niet ondervangen.

Fijne vakantie!

Kabinet expliciet tegen dubbele nationaliteit / Motie AOW / Ombudsman / Vandaag: Praag

Antwoorden Kamervragen: Kabinet expliciet tegen dubbele nationaliteit
“Het tegengaan van een dubbele nationaliteit is voor dit kabinet een belangrijk uitgangspunt van beleid”, zo staat letterlijk te lezen in de antwoorden op de Kamervragen die afgelopen januari door Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zijn ingediend. Hiermee hebben dus zowel VVD als PvdA de ramkoers met de Nederlanders in het buitenland verder ingezet, ditmaal ook zwart op wit.
Het expliciete njet is verder nog wat aangedikt door variaties op “nee”, “jammer dan” of “geen zin in” te beantwoorden op de overige vragen. Lees de antwoorden hier zelf.


Motie AOW, Beperking Export Uitkeringen
In het licht van het voorgaande zou je haast kunnen voorspellen wat de regering met moties gaat doen die oproepen ter verdediging van de belangen van Nederlanders in het buitenland – maar je weet nooit, en voor veel Tweede Kamerleden blijft het glas half vol in plaats van half leeg.
Een bekend pijnpunt blijft de AOW in het buitenland: Nederlanders die in het buitenland AOW ontvangen, krijgen per definitie een AOW ter hoogte van de gehuwdennorm, want het is niet te controleren of men wel of niet daadwerkelijk samenwoont. Kortom, als alleenstaande AOW’er word je word automatisch gestraft als je in het buitenland woont. Dus heeft Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) pasgeleden een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om in ieder geval een poging te wagen een verdrag te sluiten met die (acht) landen waar meer dan 100 Nederlandse AOW-gerechtigden wonen. We wachten met interesse af wat de regering wel/niet gaat doen. De motie is hier in te zien. 

En oh ja: in het stemoverzicht valt prima te zien hoe de VVD tegen stemde.


Nationale Ombudsman start onderzoek kwijtraken Nederlanderschap

Ter herinnering: begin vorige maand deed de nieuwe Nationale Ombudsman (welkom Reinier van Zutphen) een oproep aan (ex)Nederlanders die tegen hun zin hun nationaliteit waren kwijtgeraakt, hun verhaal op te sturen naar communicatie@nationaleombudsman.nl. Inmiddels zijn er meer dan 300 reacties binnengekomen uit veel verschillende landen, iets wat daar tot verbazing heeft geleid: het is duidelijk dat hier sprake is van een structureel probleem (wat ‘bij ons’ in het buitenland natuurlijk al lang bekend was). De Nationale Ombudsman heeft geen wetgevende bevoegdheid en bovendien een beperkt mandaat: de uiteindelijke verandering zal toch vanuit de regering/Tweede Kamer moeten komen. Niettemin worden rapporten en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman zeer serieus genomen. Zodra dit rapport uitkomt (nog dit jaar vermoedelijk) stuur ik uiteraard een nieuwe update.

Heeft u uw verhaal nog niet gedeeld met de Nationale Ombudsman? Alle input blijft welkom. Stuur dit dan op naar communicatie@nationaleombudsman.nl en zet mij (ejkeij -at- gmail.com) in de cc aub.


Vandaag: presentatie Praag!

De eerste presentatie in 2015 over dubbele nationaliteit en belangen van Nederlanders in het buitenland is een feit: vanavond spreek ik in Praag voor Nederlanders ter plaatse – met dank aan organisator Martijn van de Dutch People in the Czech Republic en de Nederlandse ambassade voor het hosten. Overigens spreek ik op dit soort events op politiek-neutrale basis: ik geef uitleg en achtergrond, maar ga geen promopraatjes voor bepaalde politieke partijen houden. De belangen zijn daarvoor simpelweg te groot.

Vragen, reacties? ejkeij -at- gmail.com en/of Twitter

Oproep aan alle oud-Nederlanders van Nationale Ombudsman!

Opgelet! Gisteren kwam er een even mooie als onverwachte oproep van de Nationale Ombudsman: hij wil graag onderzoek doen en verhalen verzamelen van oud-Nederlanders die tegen hun wil en / of ongemerkt hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt.

Zie de volledige tekst hier — en het expliciete verzoek deze oproep te forwarden aan andere (ex-)Nederlanders en Nederlandse Verenigingen die u kent in het buitenland (via email, LinkedIn-groepen, Facebook, Twitter of anderszins).

Gaat u reageren? Stuurt u mij dan aub een kopie op ejkeij – at – gmail . com!

De oproep luidt:

“De Nationale ombudsman start een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een echtpaar dat door het aannemen van een andere nationaliteit hun Nederlanderschap kwijtraakte. Dit hadden zij nooit gewild. Hun klacht is dat de overheid hierover onvoldoende informatie verstrekt.

Foto van een paspoort

Heeft u dit ook meegemaakt?

De ombudsman zoekt voor dit onderzoek mensen die dit ook hebben meegemaakt. Als u ook in deze situatie ziet of iemand kent, dan horen wij graag uw verhaal.

Bij het aannemen van een andere nationaliteit verlies je automatisch het Nederlanderschap. Burgers lijken zich hier niet van bewust te zijn, terwijl de gevolgen groot zijn. Wat van de overheid mag worden verwacht, is wat de ombudsman nu onderzoekt.

Redenen om andere nationaliteit aan te nemen

Redenen om de nationaliteit van een ander land aan te nemen zijn vaak praktisch van aard, zoals bijvoorbeeld: het kopen van een huis, baanzekerheid, de zekerheid om het dat land te mogen blijven, te mogen stemmen, of om in aanmerking komen voor een studietoelage.

Meld uw ervaring

Voor het onderzoek verzamelen we informatie van mensen die hiermee te maken hebben gehad. Als u alle onderstaande vragen met ja hebt beantwoord ontvangen wij graag uw verhaal in het kort. Indien nodig zullen wij contact met u zoeken. De Nationale ombudsman kan er echter niet voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit terugkrijgt.

Vragen:

1.         Hebt u uw Nederlandse nationaliteit in het buitenland verloren?
2.        a. Kwam dit door het aannemen van een andere nationaliteit?  of
b. Kwam dit door het feit dat u naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit hebt en langer dan 10
jaar in het buitenland woont?
3.       Wilde u uw Nederlandse nationaliteit behouden?
4.       Mogen we uw contactgegevens?

Schrijf uw verhaal: geef daarbij aan hoe u uw Nederlanderschap bent kwijtgeraakt, hoe u dit bemerkte en of u vooraf voldoende geïnformeerd was over uw positie.

Meld uw ervaring aan de Nationale ombudsman onder vermelding van: ‘verlies nationaliteit’ via een e-mail aan communicatie@nationaleombudsman.nl of gebruik het contactformulier, onder vermelding van: ‘verlies nationaliteit’.”

Berichtnavigatie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.446 andere volgers