EelcoKeij.nl

Presentaties Australië / antwoorden Minbuza / pensionado-perikelen

De zomer zit er op, met als zwart dieptepunt de verschrikkelijke MH17 ramp. Nederlanders in binnen- en buitenland hadden familie, vrienden en kennissen aan boord. Zelf kende ik via D66 Pim de Kuijer – lees hier zijn In Memoriam op de website van D66 Amsterdam.

Nu het werkende leven voor de meesten weer is begonnen, is het tijd om weer een update te geven over de laatste ontwikkelingen van alles wat Nederlanders in het buitenland aangaat. Deze bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Presentaties politiek manifest “Kapitale Connecties” in Sydney en Melbourne (15 / 17 september a.s.)
  • Toelichting Ministerie van Buitenlandse Zaken op enkele paspoortvragen voor Nederlanders in het buitenland
  • Pensionado-perikelen


1. Presentaties Sydney en Melbourne (15 en 17 september a.s.)
Nu het einde van de zomerstop is ingeluid, begint het volgende hoofdstuk van de tour van de presentaties van het politiek manifest “Kapitale Connecties”, met als volgende halte Australië: Sydney op maandag 15 september en Melbourne op woensdag 17 september a.s. (klik op de stadsnaam voor meer informatie). Uiteraard zal ik daarnaast uitgebreid ingaan op de actuele stand van zaken rondom dubbele nationaliteit voor Nederlanders in het buitenland!
A propos: afgelopen mei heb ik de Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, persoonlijk een exemplaar van het manifest aangeboden. Ik hoop daar t.z.t. nog een reactie op te mogen krijgen – niet zoveer voor mezelf als wel voor de Nederlanders in het buitenland.

Kent u iemand in Sydney en/of Melbourne? Geef het dan door aub!

PS: op vrijdag 18 en zaterdag 20 september zal ik in Wellington (Nieuw-Zeeland) zijn. Nu was het helaas niet mogelijk om hier een lezing te organiseren, maar als er Nederlanders zijn ter plaatse die hun ervaringen/input willen delen, dan hoor ik dat graag.


2. Toelichting Ministerie van Buitenlandse Zaken op enkele paspoortvragen voor Nederlanders in het buitenland.

Via De Nederlandse Vereniging (geen echte vereniging overigens, maar eerder een soort van  ‘google news’ van wat Nederlandse Clubs wereldwijd berichten, gerund door vermoedelijk 1 persoon) zijn enkele verduidelijkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnengekomen op situaties die ons allen aangaan (brief van 18 juni 2014). Ik zeg er meteen bij: verduidelijkingen ja, verbeteringen allerminst. Hier komen ze:

 • Geen paspoort of visum meer bij Honorair Consulaten” – Minister Frans Timmermans (PvdA) schrijft:

De honorair consulaten worden niet gesloten; de paspoort- en visumwerkzaamheden worden beëindigd. Dit geldt voor alle honorair consulaten. Het besluit om de paspoortwerkzaamheden bij de honorair consulaten af te bouwen is genomen omdat onderzoek heeft uitgewezen dat paspoortproces bij deze consulaten kostbaar, niet efficiënt en kwetsbaar is. Dit traject is al onder het vorige kabinet ingezet.
Ik besef dat deze beslissing consequenties heeft voor een groot aantal Nederlanders. Om het netwerk van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland in stand te houden, moet het ministerie van Buitenlandse Zaken het werk moderniseren en de dienstverlening versoberen.  Het afbouwen van de consulaire dienstverlening, door de paspoort- en visumwerkzaamheden te beëindigen bij alle honorair consulaten wereldwijd is daarvan een onderdeel.

In alle landen waar een honorair consulaat nog de bevoegdheid heeft paspoort- en visumaanvragen in behandeling te nemen en uit te reiken, zal dit uiterlijk per 1 januari 2016 beëindigd worden. De beëindigingsdatum zal per land worden vastgesteld.

Het betreft de honorair consulaten in Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Colombia, de Verenigde Staten, Canada, Indonesië, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika. In Frankrijk en de Filippijnen zijn de werkzaamheden reeds beëindigd. Het gaat in totaal om 37 honorair consulaten in 12 landen. Alle honorair consulaten blijven bevoegd om in noodgevallen aanvragen voor een nooddocument in ontvangst te nemen.

De consulaire dienstverlening bij de consulaten-generaal in Antwerpen, München, Düsseldorf, Milaan, Chicago worden ook per 1 januari 2016 afgebouwd. Deze posten gaan zich richten op economische diplomatie. LINK: klik hier

 • “Schipholbalie is een goed alternatief” (voor het aanvragen van een paspoort of andere documenten in het land van vestiging)– de Minister schrijft:
  Het is raadzaam om tijdig vóór aanvang van de reis bij de balie op Schiphol of één van de grensgemeenten te informeren welke documenten benodigd zijn. Ik (minister) adviseer hiervoor de website van de Rijksoverheid te bezoeken. Niet op elk individueel geval kan hier worden ingegaan. De ervaring dat veel Nederlanders hun paspoort nu al op Schiphol aanvragen, betekent dat dit een goed alternatief is. LINK: klik hier
 • “Bewijs van Nederlanderschap i.p.v. paspoort” – de Minister schrijft:
  Een Nederlander die geen andere nationaliteit bezit, kan zijn nationaliteit niet verliezen vanwege het ontbreken van een Nederlands paspoort. Indien u wel een tweede nationaliteit bezit, kunt u ook overwegen om een Bewijs van Nederlanderschap aan te vragen (€ 30,00) bij de ambassade voor de bevestiging van de Nederlandse nationaliteit.
  De conclusie die de minister naar aanleiding van al onze vragen trekt, is de volgende: Hoewel ik mij realiseer dat het in de toekomst meer van Nederlanders in het buitenland zal vergen om een paspoortaanvraag in te dienen, zie ik geen mogelijkheden om de voorgenomen stopzetting van de verstrekking van reisdocumenten via de Honorair Consulaten in de genoemde landen
  te herzien.
  In deze brief ga ik niet in op de door u genoemde situaties omdat dit individuele situaties van personen betreft. Ik adviseer deze personen om hierover contact op te nemen met de [dichtstbijzijnde] ambassade. LINK:
  klik hier

Dat de antwoorden van de Minister niet meer zijn dan een eendimensionale werkelijkheid, blijkt wel uit de reacties die Nederlanders in het buitenland vervolgens er weer op hebben geplaatst. En terecht: nergens wordt ook maar gerept over de economische meerwaarde die Nederlanders in het buitenland voor Nederland zelf. In mijn manifest pleit ik al langer voor een uitgebreider onderzoek; maar het lijkt er sterk op dat de PvdA-VVD coalitie hier opzettelijk geen aandacht aan schenkt.

3. Pensionado-perikelen
De afgelopen maanden heb ik verschillende berichten van pensionado’s in het buitenland ontvangen (zie bijvoorbeeld het gastblog van Arno Ambrosius uit Costa Rica afgelopen februari) die ongerust waren over bijvoorbeeld de de facto afwaardering van hun pensioen, of de dubbele lasten die ze soms hadden. In het Financieele Dagblad van 13 augustus jl. wordt ingegaan op de specifieke situatie van gepensioneerden in Duitsland (ze dreigen een kwart van hun besteedbaar inkomen te verliezen), en dat is slechts één voorbeeld van de extra kosten waarmee gepensioneerden in het buitenland geconfronteerd kunnen worden.

Herkent u deze problemen? Stuur me dan uw situatie toe a.u.b. Ik denk dat het tijd is om e.e.a. te gaan bundelen en als geheel actief door te spelen naar de politiek. Mail me op ejkeij – at – gmail . com of via Twitter: @eelcokeij

Consulatenpetitie: houd Perth open!

Petitie! In het inmiddels heel lange rijtje van consulaten die danwel gesloten worden (37 honorair consulaten verspreid over 12 landen), soms dan toch weer open blijven, of omgevormd worden is het deze keer tijd om de aandacht op het Australische Perth te vestigen, dat een honorair consulaat heeft. Het is nog onduidelijk dat Perth gesloten danwel qua taken geslonken gaat worden, en in de Nota Modernisering Nederlandse Diplomatie stond al eerder beschreven (2011, dus vanuit het vorige CDA-VVD kabinet):

“Voorbeeld: honoraire consulaten in Azië en Oceanië, gericht op economie.
Dit concept zou kunnen worden toegepast in gebieden waar Nederland nu niet zit maar waar de groei op middellange termijn hard gaat (zoals bijvoorbeeld in Perth). Hiervoor zouden geen Nederlanders voor het verlenen van consulaire bijstand moeten worden ingezet, maar lokale vertegenwoordigers afkomstig uit
het bedrijfsleven, die nog beschikken over een groot lokaal netwerk en die voor Nederland kunnen pionieren. Het concept zou eveneens kunnen worden gebruikt voor het omvormen van sommige bestaande Consulaten-Generaal naar een goedkoper honorair consulaat met goede economische dienstverlening. Indien het gaat om regio’s waar een grote Nederlandse gemeenschap is gevestigd, kunnen daar enkele lokale medewerkers voor consulaire werkzaamheden aan worden toegevoegd.”

Een goede economische dienstverlening — maar hoe zit het met een goede menselijke dienstverlening? Dit rapport ademt eenrichtingsverkeer uit, terwijl Nederland nu juist zoveel verdient aan haar Nederlanders in het buitenland. Dom dom dom! Maar laat ik vooral quoten uit de begeleidende tekst van de petitie:

“The Dutch community in West Australia is of the opinion that such a decision would not be to the advantage of those people who need the services of a Dutch Consulate. Furthermore we strongly argue hat the closure of the Dutch Honorary Consulate in Perth would not be in the best interests of the Netherlands.

Western Australia is Australia’s largest state representing 33% of the total landmass, and its capital city Perth is the fourth most populous city in the country with a population of nearly 2 million.  The state is home to a diverse Dutch community encompassing individuals from many professional and socio-economic backgrounds, ranging from post WW2 arrivals to expatriates living in Perth and working in WA’s large resource sector.  Around 35,000 people in WA identify as Dutch or of Dutch descent.  
Perth’s isolation from the major population centers on the east coast of Australia, means that the closure of the Dutch Honorary Consulate in Perth would seriously disadvantage Dutch citizens who live in Perth, as well as the numerous Dutch residents and expatriates based in other parts of the state, mostly in towns located over 700 kilometers away from Perth.”

Dan nog even de kosten-baten-analyse:

“Renewing passports would cost an average family over AUD$5000 or €3500 for passports, flights and accommodation.

”

BOEM! En daarmee mag u de vakantie in. Gaat u wel even tekenen voor vertrek a.u.b.?

UPDATE – met dank aan Anneke Boudewijn en SBS Australia:

 • Consul-Generaal Willem Cosijn bevestigt dat per oktober 2015 het Honorair Consulaat in Perth (en ook in de andere plaatsen in Australie) geen paspoorten meer gaat uitgeven: enkel nog in Sydney
 • Voor kinderen moet het paspoort elke 5 jaar verlengd worden (voor volwassenen 10 jaar), met vingerafdrukken – dus iedereen, ook kinderen, moet in persoon langskomen
 • Er bestaat een “mobiel aanvraagstation” (lees: een diplomaat die een koffertje met een machientje heeft om je vingerafdrukken te nemen) en dit wandelende station zal af en toe hopelijk langs kunnen komen, wellicht 1 a 2 keer per jaar, en wellicht zelfs op plaatsen waar men voorheen in het geheel geen paspoort kon aanvragen. Dit zal een belangrijk moment worden voor de Nederlanders ter plaatse en dit moet GOED aangekondigd worden.

Opmerkelijk: de Consul-Generaal heeft minder dan 10 protestbrieven gekregen. Dat doet me denken aan die ‘immens goede verspreiding onder het publiek’ van het wetsvoorstel dubbele nationaliteit een paar jaar geleden… wat natuurlijk niet meer was dan het op de website zetten van de Rijksoverheid. Wat het publiek niet weet, daar kan het publiek ook niet op reageren. Je kunt niet van ze verwachten dat ze de site van de Rijksoverheid zitten te checken, het moet gerichter en actiever uitgezet worden.

[Reacties graag via deze site of via Twitter @EelcoKeij]

WK, Denemarken & dubbele nationaliteit / Presentatie Londen 16 juni

DUBBELE NATIONALITEIT
En opnieuw loopt Nederland een stukje verder achter op Europa. Sinds kort is namelijk ook Denemarken overstag en wordt hier dubbele nationaliteit niet meer eng. Quote:

“Many people today choose to settle in foreign countries, but still retain a strong attachment to their country of origin,” said the justice minister, Karen Hækkerup, in a statement. “We should not force people to choose.”

Boem! Nu Den Haag nog. Alhoewel? Wanneer het ‘t Nederlandse elftal betreft, liggen de zaken wat ‘gecompliceerder’, aldus de Volkskrant:

                                       VK_dubb-nat_WK

Het bericht gaat er prat op dat “in de selectie van Louis van Gaal ook Canada, Guinee-Bissau, Portugal, Ghana, de Filipijnen en Jamaica zijn vertegenwoordigd”. We hebben het over een nationaal team met “in totaal negen spelers met een dubbele nationaliteit die samen tien landen verenigen”. De conclusie laat ik aan uzelf over.

PRESENTATIE LONDEN MAANDAGAVOND 16 JUNI, KANTOOR UNILEVER
De manifestentour gaat intussen ook gewoon door! Op uitnodiging van het Politiek Cafe Londen zal ik aankomende maandag daar een presentatie geven en opnieuw aantonen dat Nederlanders in het buitenland van grote toegevoegde waarde zijn voor Nederland zelf. Details kunt u hier vinden – hopelijk tot dan!

 

D66 grootste in het buitenland!

De verkiezingen voor het Europees Parlement zitten er op. Voor D66 zijn deze verkiezingen in dubbel opzicht een primeur geworden:

1. D66 is de partij met de meeste stemmen in Nederland geworden (gaat van 3 naar 4 zetels — let op: i.v.m. een lijstverbinding krijgt het CDA ondanks een kleiner aantal stemmen toch een zetel meer in het EP!)
2. D66 is de grootste partij in het buitenland onder Nederlandse stemmers geworden. En hoe! Maar liefst 26.7% stemde op D66:

stemverdeling_buitenland_EP2014

Het NRC kon niet nalaten er ook een stukje aan te wijden:

NRC_26mei2014

NRC 26 mei 2014

Enkele overige conclusies op basis van de ‘buitenlandcijfers':

1) De opkomst vanuit ‘het buitenland’ lag iets hoger dan in 2009 (!)
2) CDA is omlaag gekelderd, en ook VVD heeft fiks in moeten boeten. Omdat de BES-eilanden dit keer (in tegenstelling tot 2009) nu als binnenland gelden, vallen hun – goeddeels christelijke – stemmen buiten deze statistieken, en verklaart dat waarschijnlijk de keldering van het CDA. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was de VVD de grootste partij in het buitenland – daar is duidelijker een electorale kentering te bespeuren.
3) D66 is de grootste in Brazilie, Canada, China, Indonesie, Japan, Kenia, Nieuw-Zeeland (net niet in Australie, op een paar stemmen na), Maleisie, Singapore, Suriname, Thailand, Turkije, Verenigde Staten (met zeer grote afstand trouwens) en St. Maarten.
Let op:
a. sommige landen zullen ook op de ambassade stemmen van Nederlanders in omringende landen hebben ontvangen (als daar zelf geen ambassade ter plaatse was), dus daar vindt ‘mixing’ van stemmen plaats.
b. Nederlanders in de EU konden ook op een ‘lokale’ (niet-Nederlandse) kandidaat stemmen i.p.v. op een Nederlandse kandidaat (dubbel stemmen is verboden) – daarmee zijn ze wel Nederlanders vanuit het buitenland die gestemd hebben, maar komen ze toch niet in deze statistieken voor.
c. een fors aantal Nederlanders heeft zelf uiteindelijk toch in NL gestemd of via een proxy daar laten stemmen; die stemmen worden dan meegeteld in de lokale stemmen van die desbetreffende gemeente (en worden dus niet meegenomen als ‘buitenlandse’ stem).

Nog niet cijfermoe? Dan hier en hier overzichten van meer smulmateriaal. Verdere analyses en scherpe opmerkingen welkom! (bijvoorbeeld via Twitter op @eelcokeij)

               *****   STEMMERS VANUIT HET BUITENLAND: BEDANKT!!!!   *****

Vers van de pers! Onderzoek toont aan: D66 beste partij voor NLers in buitenland

Heel fijn om af en toe iets te mogen copy/pasten, enerzijds gewoon omdat het relevant is voor Nederlanders in het buitenland, anderzijds omdat het bevestigt wat officieus al bekend was: onderzoek van Magazine VertrekNL heeft aangetoond dat D66 “zich vooralsnog het meest laat gelden als de belangenbehartiger van Nederlanders in het buitenland”. En: op geruime afstand van regeringspartijen VVD en PvdA (VVD in het rijtje van de slechtste drie).

Hier de link èn het volledige artikel:

VertrekNL_artikel1

VertrekNL_artikel2

Bron: www.vertrekNL.nl

Stemwijzers EP, ga stemmen voor 22 mei a.s.!


“Voor deze aankomende Europese parlementsverkiezingen: op welke partij moet ik nu stemmen?

Die vraag kreeg ik de afgelopen twee weken herhaaldelijk gesteld van Nederlanders in het buitenland. Eh, full disclosure: ik ben D66’er;) En die partij zal ik dan ook als eerste aanbevelen – overigens niet voor niets, zeker voor wat betreft de Nederlanders in het buitenland.
Maar om toch wat objectieve informatie mee te geven verwijs ik graag naar verschillende kieswijzers die voor deze verkiezingen in het leven zijn geroepen; ze staan keurig gerangschikt op de volgende site: http://www.europeseverkiezingen.com/id/vjfblxko71ge/europese_stemwijzers.

Daarnaast heb ik hieronder een overzicht gemaakt van drie onderwerpen die voor Nederlanders in het buitenland van groot belang zijn (en ook van recente datum zijn), met daarbij de standpunten/acties van 5 partijen die daarbij horen (SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, PVV en VVD).

Het gaat om de volgende 3 onderwerpen:

 1. Dubbele nationaliteit
 2. Nederlands onderwijs in het buitenland
 3. Openhouden consulaten/ambassades

Over alledrie de onderwerpen heb ik het afgelopen jaar veel moeten berichten ivm grote veranderingen (met uitzondering van dubbele nationaliteit). Zie hieronder wat de huidige stand van zaken is en waar partijen staan – voorzover ik heb kunnen achterhalen. Een aantal partijen die hetzij notoir tegen, dan wel erg klein zijn, zijn buiten beschouwing gelaten (o.a. Partij voor de Dieren en PVV).

Dubbele nationaliteit* NLs onderwijs in buitenland** (schrapping subsidie, voorgesteld door PvdA/VVD Openhouden consulaten *** (sluiting consulaten Osaka, Antwerpen, München, Chicago en Milaan voorgesteld door PvdA/VVD)
SP Tegen Voor behoud Voor behoud (in ieder geval München)
GroenLinks Voor Voor behoud Voor openhouden
PvdA Voor Eerst tegen, later voor (deels) Eerst tegen, later voor
D66 Voor Voor behoud Voor openhouden
CDA Tegen Voor behoud Voor openhouden
VVD Tegen Eerst tegen, later voor (deels) Eerst tegen, later voor

 

Toelichting en opmerkingen:

* Dubbele nationaliteit:

 • Huidige situatie: de hoofdregel is dat dubbele nationaliteit niet mogelijk is, tenzij u onder een uitzonderingssituatie valt. Zie hier voor het wettelijke overzicht.
 • Van Bommel (SP) heeft in een interview in 2012 laten weten geen probleem te hebben met dubbele nationaliteit. Sindsdien is echter het officiële standpunt op de website onveranderd gebleven: “De keuze voor één nationaliteit wordt bevorderd.” Waarvan akte.
 • GroenLinks stelt in 2011 al dat “mogelijk moet zijn om beide nationaliteiten te hebben.” In 2012 wordt deze lijn bevestigd, sindsdien is het stil. Gezien de felheid van het standpunt is het zeer onwaarschijnlijk dat hier nu anders over wordt gedacht.
 • PvdA: De PvdA is altijd mordicus tegen het verbieden van meerdere nationaliteiten geweest.”, zo schrijft PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. Woorden zonder daden: sinds 2012 zit PvdA in het kabinet en heeft er het met geen woord meer over gehad – laat staan dat het als regeringspartij enig wetsvoorstel heeft geïnitieerd of aangekondigd om de huidige situatie te verbeteren.
 • D66: onverkort voor. Zeer actief tegen het vorige kabinet hierover. Gezien D66’s concrete acties op de andere twee beleidsonderdelen (zie hieronder) is dit de partij waar men de meeste hoop mag hebben om een wetsvoorstel geïntroduceerd te zien tot openstelling dubbele nationaliteit. Tikkeltje teleurstellend: dat dit nog niet gebeurd is.
 • CDA: de windvaan onder de partijen. Eerst sterk voor verbod dubbele nationaliteit (introduceerde wetsvoorstel hiertoe). Nadat het kabinet klapt (2012) draait het voorzichtig om. Maar: in februari 2014 laat het CDA formeel weten weer tegen dubbele nationaliteit te zijn.
 • VVD: zeker geen windvaan – als partij gewoon stelselmatig tegen dubbele nationaliteit. Introduceerde met CDA wetsvoorstel tot verbod, en laat in persoonlijk gesprek (2013) weten nog steeds geen heil te zien in openstelling ervan. Opmerkelijk: persoonlijk zien veel individuele VVD’ers afzonderlijk er geen probleem in.

 

** Nederlands onderwijs in het buitenland

Huidige situatie: in 2013 schaft het huidige PvdA-VVD kabinet de subsidie voor Nederlands onderwijs in het buitenland volledig af. Protest volgt vanuit verschillende partijen. D66 redt deels met motie die breed gesteund wordt: subsidie blijft deels behouden.

 

*** Openhouden consulaten/ambassades

 • Buiten beschouwing zijn gelaten de consulaten en ambassades die door het huidige kabinet reeds gesloten zijn in 2013: Guatemala, Managua, La Paz, Ouagadougou en Lusaka.
 • Uiteindelijk zijn PvdA en VVD omgegaan en hebben ze hun standpunt herzien (onder druk van een sterke lobby vanuit de Tweede Kamer, aangevoerd door D66). Alle vijf consulaten blijven open.

Hopelijk helpt dit overzicht bij het bepalen van uw keuze. Volgens het Bureau Verkiezingen in Den Haag is het aantal registraties van buiten het Koninkrijk voor de aankomende EP-verkiezingen ligt ongeveer gelijk als in 2009. Niet vergeten: de deadline om te stemmen via uw ambassade is a.s. 22 mei 15.00u lokale tijd!

Deze week: manifestentour, nieuwe ronde (Chicago/Washington/Toronto)

Zoals al eerder geschreven pleit mijn pas uitgebrachte politiek manifest ‘Kapitale Connecties’ voor een structurele politieke machtsstructuur voor Nederlanders in het buitenland. Dat kan variëren van een adviesraad tot een Kamerzetel, met allerlei andere vormen ertussenin. Belangrijk te vermelden is dat dit in het voordeel van Nederland zelf zou zijn: op deze manier kunnen de connecties en lokale kracht van Nederlanders in het buitenland veel gestroomlijnder ingezet kunnen worden ten behoeve van de Nederlandse economie en cultuur.

Na eerder de afgelopen maanden in Jakarta, Dubai, Den Haag en New York te hebben gesproken, ga ik deze week het manifest toelichten op drie andere en heel mooie locaties, te weten –

 • Chicago – dinsdagavond 29 april, zie details hier
 • Washington DC – donderdag avond 1 mei, zie details hier (dit is een breder politiek debat, maar het manifest zal zeker ter sprake komen)
 • Toronto, Canada – vrijdagavond 2 mei, 17.30u-18.30u, zie details hier
logos_chic-dc-tor

Logo’s in chronologische volgorde: NL vereniging in Chicago, Washington en Toronto

Veel dank aan iedereen die hier aan mee heeft willen werken! – in bijzonder Marcel, en Michiel (Chicago), Hank en Naboth (Washington), Wilmar en Tom (Toronto)

Volgende week: een inzicht in de vele stemwijzers die er zijn. Welke partij zet zich het meeste in voor de Nederlanders in het buitenland?

 

Wetsvoorstel PvdA-VVD: dikke pech voor uw buitenlandse partner

Ben u een Nederlander met een buitenlandse partner, in het buitenland of in Nederland? Dan moet u even doorlezen. In een nieuwe poging zo binnendijks mogelijk op te treden, heeft de huidige PvdA-VVD regering afgelopen februari besloten om Nederlanders met een buitenlandse partner nog eens extra te pesten. Bij het recente wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (wie verzint zo’n titel?) springen met name de volgende twee punten – kort samengevat – er uit.

1. Het wordt moeilijker om Nederlander te worden. Waar nu uw buitenlandse partner (of elke andere buitenlander) in principe na 5 jaar mag naturaliseren, wordt deze termijn opgerekt naar 7 jaar. Waarom? Omdat “thans het gevoelen is” dat dit de juiste aanpak is, zo schrijft de staatssecretaris in de Kamerstukken: deze wijziging is “noodzakelijk teneinde nog beter te borgen” dat iemand is ingeburgerd. Cijfers en onderbouwing met statistieken worden niet gegeven. Dat 14 van de 28 EU-Lidstaten een termijn van 5 jaar of minder hanteren, doet er blijkbaar ook niet toe.

2. Het wordt onmogelijk om Nederlander te worden vanuit het buitenland: voor naturalisatie moet je voortaan in Nederland wonen. Tot nu toe mag je als buitenlandse partner Nederlander worden vanuit het buitenland als je tenminste 3 jaar getrouwd bent en samenwonend bent met een Nederlander/Nederlandse (uitzondering: je mag niet naturaliseren vanuit je eigen land; dus bijv. een Amerikaanse echtgenote mag geen Nederlandse worden wonend in Amerika, ook al is ze al meer dan 3 jaar getrouwd en samenwonend met een Nederlander — een situatie die me persoonlijk goed bekend is).
En welk probleem wordt met deze maatregel opgelost? De staatssecretaris is bezorgd over “de borging van een reële band met de Nederlandse samenleving of een van de andere samenlevingen van het Koninkrijk”. Overbodig toe te voegen dat ook hier geen harde cijfers worden gegeven ter onderbouwing.

Voor een veel uitvoeriger relaas over beide punten en de tegenargumenten verwijs ik graag naar het artikel van advocaat Hermie de Voer, dat onlangs is verschenen in het Journaal Vreemdelingenrecht (maart 2014, nr. 1) – hierop is ook mijn informatie grotendeels geschoeid. Daarnaast wil ik – ook met dank aan De Voer – graag wijzen op het ingezonden krantenartikel van emeritus hoogleraar Ulli d’Oliveira in het Parool vorige maand (4 maart), waarin hij o.a. schrijft:

“Gevoel, gedachte, meer argumenten geeft het wetsvoorstel niet. Vandaar dat de Raad van State het advies gaf het voorstel in te trekken. Daar is niet naar geluisterd. Evenmin naar andere adviesinstellingen zoals de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).”

De conclusie over het wetsvoorstel over het wetsvoorstel is in zijn ogen dan ook duidelijk:

“Dit heilloze misbaksel is flinterdun, innerlijk tegenstrijdig [...] en moet dus krachtig worden bestreden, of beter nog: ingetrokken.”

Rondom de dubbele nationaliteitskwestie werd al eerder duidelijk dat de Raad van State gedegradeerd is tot een ik-luister-alleen-als-je-in-mijn-richting-denkt-adviesclubje (iets wat me informeel door Kamerleden ook meermalen is bevestigd). Met het oog op de aankomende verkiezingen voor het Europees parlement (registeren kan t/m 10 april en wel hier) wilde ik u dit verhaal toch nog even meegeven.

Petitie, iemand?

CDA: nog altijd/opnieuw tegen dubbele nationaliteit

Misschien was het niet eens nodig geweest om het zo duidelijk te zeggen, net voordat de Nederlanders in het buitenland mogen stemmen (EP-verkiezingen!). Misschien waren ze in een stoere bui. Misschien waren ze de ophef rondom de vorige Tweede Kamerverkiezingen al weer vergeten. Hoezo 25.000+ handtekeningen? Who knows. Maar het CDA had er afgelopen 11 maart in een commissiedebat behoefte aan om nog maar eens duidelijk aan te geven, ondanks een “worsteling” van twee jaar geleden:

WIJ ZIJN TEGEN DUBBELE NATIONALITEIT !

De reden voor dit commissiedebat was niet eens dubbele nationaliteit: het ging om het aanhangige wetsvoorstel dat beoogt naturalisatie voor niet-Nederlanders te bemoeilijken (dus heeft u een buitenlandse partner, da’s dan pech). Het voorstel zelf is al erg genoeg om er apart over te spreken, dus dat doe ik in het volgende blog.

Terug naar dubbele nationaliteit. Wat zei het CDA precies?

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij willen voorop stellen dat voor hen het uitgangspunt is dat het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit in hun ogen geen papieren formaliteit is, niet het gemak van een dubbel paspoort, maar een bewuste keuze moet zijn voor het willen zijn van Nederlands staatsburger. Dat verhoudt zich niet met het tegelijkertijd staatsburger zijn van een ander land. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit veronderstelt een bewuste keuze op grond van een reële band met Nederland. Voor deze leden is het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit het sluitstuk van de integratie, wat inhoudt dat men er met de nieuwe Nederlandse nationaliteit uitdrukking aan wil geven dat men volwaardig en betrokken wil deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Voor deze leden hoort bij de keuze voor de Nederlandse nationaliteit daarom het afstand doen van de nationaliteit van het land van herkomst.”

‘Het sluitstuk van de emigratie’… die CDA-redenering hadden we al een tijdje niet gehoord. Maarre, hoe zit het dan voor Nederlanders in het buitenland?

“Het hier geschetste uitgangspunt geldt wat hen betreft ook voor de spiegelbeeldige situatie. Van Nederlanders die in een ander land de nationaliteit van dat land (willen) aannemen, wordt ook verwacht dat zij een bewuste keuze maken. Ook zij dienen zich terdege op de hoogte te stellen van de consequenties van het aanvaarden van die «nieuwe» nationaliteit, zowel bezien naar het automatische verlies van het Nederlanderschap bij het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit, of (in geval van dubbele nationaliteit) na tien jaar onafgebroken verblijf buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie en de daarop bestaande uitzonderingsmogelijkheden.”

Wel zo duidelijk. Als Nederlander in het buitenland wordt u geacht de Rijkswet op het Nederlanderschap te kennen, zelfs al worden bij consulaten nog fouten hierin gemaakt. Recente gevallen zoals bij de familie Brienen en de zakenman Jacques Roomans zijn voor het CDA typische gevallen van helaas pindakaas.

Zie hier de volledige tekst van het debat. Laat ik de aankomende weken nog maar eens navragen hoe de andere fracties er anno 2014 tegenover staan.

Wordt vervolgd.

En: niet vergeten te registreren – ten laatste 10 april- om te mogen stemmen voor de aankomende EP-verkiezingen!

 

Nederland ziet groen — registratiedeadline EP-verkiezingen 10 april

Ondanks het feit dat u niet kon stemmen vanuit het buitenland, kan het u nauwelijks ontgaan zijn. D66 heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder deze week een historische en symbolische overwinning behaald. Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Tilburg – het zijn slechts enkele voorbeelden van steden waar D66 het stokje heeft overgenomen. Het is duidelijk dat D66 wordt gewaardeerd en dat de partij het vertrouwen is geschonken. Op lokaal niveau moet er nu hard gewerkt geworden om de bestuurskracht van D66 te bewijzen en te bestendigen.

Vanaf vandaag begint uw campagne: op 22 mei a.s. mogen Nederlanders in het buitenland nu juist wél stemmen, namelijk bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

In tegenstelling tot in Nederland, krijgen wij in het buitenland geen stempas in de bus. Op dit moment is het allereerst noodzaak dat Nederlanders wereldwijd zich gaan registreren – zonder registratie kunt u niet stemmen! De harde en onverbiddelijke deadline hiervoor is 10 april a.s., en op de site www.stemmenvanuithetbuitenland.nl staat uitgelegd hoe u zich (per email!) kunt registreren.

Vraag: zou u uw vrienden, kennissen en familieleden in het buitenland ook willen oproepen zich te registreren?

Inmiddels heb ik zelf m’n stembiljet deze week per reguliere post binnengekregen, zie hieronder.

stembiljet_EP2

stembiljet_EP

Post Navigation

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.200 andere volgers