EelcoKeij.nl

Persbericht: Nederlandse kinderen mogen de VS niet uit

Lees en oordeel zelf. Dit is de wereld op z’n kop. Persbericht zojuist er uitgegaan:

Persbericht

Nederlandse kinderen vogelvrij verklaard in de VS
Naar aanleiding van een uitspraak van het Nederlands gerechtshof in Amsterdam zijn alle Nederlandse kinderen, die in het buitenland wonen of gewoond hebben, vogelvrij verklaard na een scheiding. Martine Nipshagen is haar Nederlandse kinderen al de facto kwijt.

Eerste uitspraak in Nederland
Een Nederlands gezin verhuist eind 2009 naar Amerika voor het werk van de man, maar na twee jaar verblijf strandt het huwelijk. De ouders stellen een ouderschapsplan op dat in Amerika bekrachtigd is door een Amerikaanse rechter. Overeengekomen is dat moeder met de kinderen naar Nederland terugverhuist en dat vader later naar Nederland komt. Helaas, vader is spijtoptant, blijft in de VS en klaagt de moeder in Nederland aan voor kinderontvoering. Ook in hoger beroep geven de rechters haar gelijk: ze is legaal verhuisd met haar kinderen en de hoofdverblijfplaats van de kinderen is in Nederland. Vader zegt: “als het mij in Nederland niet lukt, dan probeer ik het in Amerika”. Hier begint dan het juridische getouwtrek om de woonplaats van de kinderen.

Uitspraak in Amerika
De Amerikaanse rechter acht zich bevoegd om een uitspraak te doen over Nederlandse staatsburgers, die in Nederland wonen. Géén van allen hebben de Amerikaanse nationaliteit. De Amerikaanse rechter Jennifer Satler (Pittsburgh) bepaalt dat Nederland geen goede omgeving is voor deze kinderen, dat het Amerikaanse schoolsysteem beter is en veroordeelt de moeder tot het direct afstaan van haar kinderen aan de vader, onder dwangsom van 6 maanden gevangenisstraf. Ook wordt de moeder een grote geldsom opgelegd, voor het volgen van een standaard juridische exequatur procedure in Nederland. Amerika vindt dat het Amerikaanse recht boven dat van Nederland staat. Op 17 mei neemt de man zonder instemming van Martine de kinderen mee; sindsdien verblijven de kinderen op basis van toeristenvisum in de Verenigde Staten.

Help Nina (8) en Tom (10)
Vrienden en familie van de moeder, Martine Nipshagen, hebben inmiddels een website opgezet: www.helpninaentom.nl om aandacht voor haar zaak en ondersteuning voor de dure Amerikaanse rechtszaken te vragen. Nina (8) en Tom (10) zullen op 2 oktober in Nederland aankomen om een verlenging van hun toeristenvisum van de Verenigde Staten aan te vragen – tegen hun wil.

Dreigen met rechtszaak bij persbericht
Inmiddels heeft de man gedreigd met een rechtszaak wanneer Martine Nipshagen naar de pers stapt. Ze is haar kinderen de facto al kwijt en heeft niets meer te verliezen. Tot haar grote verbazing heeft het kantoor van de Kinderombudsman laten weten niets voor de kinderen te kunnen betekenen.
Uitspraak exequatur procedure hoger beroep in Nederland met grote gevolgen
Zoals ieder buitenlands vonnis moet ook dit vonnis worden getoetst middels een exequatur procedure. Dit is in Nederland gebeurd met een hoogst opmerkelijke en desastreuze beslissing voor alle Nederlandse kinderen. Het ontbreken van een bilateraal verdrag tussen Nederland en de USA en het feit dat Amerika het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 nog niet heeft geratificeerd, heeft de rechtscolleges ertoe gebracht de zaak louter aan algemene rechtsbeginselen te toetsen. Het gevolg is dat bij een echtscheiding – ook tussen enkel Nederlanders – nu Nederlandse minderjarige staatsburgers gedeporteerd mogen worden naar een land waar zij ooit in hebben verbleven, zonder er onderdaan van te zijn. Nederland weigert tot nu toe tegen deze situatie op te treden en haar onderdanen te beschermen.

Contact

Martine Nipshagen, 06-27022195

helpninaentom@gmail.com
Ritchie Kremer, communicatieadviseur
CEO – FUSE Communication
FUSE Communication
Beethovenstraat 184
1077 JX Amsterdam, The Netherlands
T : +31 (0)20  622 89 98
M: +31 (0) 6  24241624
E : ritchie@fuse-communication.com
http://www.fuse-communication.com

Dit bericht wordt ondersteund door Eelco Keij, 2012 kandidaat-Kamerlid, opkomend voor Nederlanders in het buitenland (ejkeij@gmail.com, 06-11739078, http://www.eelcokeij.nl)

Nazomerse nieuwsbrief 2015: Kafkaësk en kolderiek

We’re back! Na de vakantieperiode is het altijd weer even kijken waar hoe groot dit keer de schade voor de Nederlander in het buitenland is. Aangezien er helaas nog geen update is over het aankomend rapport van de Nederlandse Ombudsman over ex-Nederlanders – waaruit ik positief nieuws hoop te putten – blijft het voor nu bij de volgende punten:

 1. Paspoortbalie Schiphol: Kafkaësk en kolderiek
 2. Presentatie Politiek Manifest in Kopenhagen, dinsdag 27 okt
 3. Internetstemmen wordt “gemakkelijker”
 4. Kabinet & ontbindende voorwaarde: tweederangs burger na 5 jaar buitenland – Kamervragen ingediend
 5. Save The Date: presentatie Manifest dinsdag 1 december, Zürich

1. Paspoortbalie Schiphol: Kafkaësk en kolderiek.
Over de Schipholbalie heb ik al vaak geschreven, meestal in combinatie met het kunnen aanvragen van de DigiD voor Nederlanders uit het buitenland – dat wil zeggen: voor degenen die na 1994 zijn geëmigreerd.

Maar er gebeurt meer bij de Schipholbalie: als Nederlander in het buitenland kun je er je paspoort laten vernieuwen. Althans, als je warme affiniteit hebt met Kafka. Want in de praktijk ligt e.e.a. nogal bizar. Waar begint het? In verband met de verplichte vingerafdrukken moet je in persoon verschijnen, en daarmee blijven twee opties open: ofwel je gaat naar het overgebleven ‘dichtstbijzijnde’ consulaat of ambassade, danwel je wendt je tot de Schipholbalie. Dat aanvragen via ‘jouw’ consulaat of ambassade makkelijk tot duizend dollar kan oplopen door de combinatie van aanvraag-, reis- en verblijfkosten, dat weten we inmiddels – wellicht is het bij de Schipholbalie gemakkelijker en goedkoper?

Van oud naar nieuw. Hoop je dan maar.

Van oud naar nieuw. Hoop je dan maar.

Soms is een praktijkvoorbeeld het beste om daadwerkelijk aan te tonen wat er nu mis is. Neem nu mevrouw Koppedraijer uit Illinois (Verenigde Staten). Ze stuurde me een brief, waaruit ik de belangrijkste passages citeer:

“De website van de Schipholbalie is ontzettend misleidend. Omdat Schiphol technisch een grenspost is, waar de voorwaarde voor het aanvragen van een paspoort veel strikter zijn dan bij consulaten en ambassades, moet men meerdere (moeilijk te verkrijgen) documenten overleggen. De introductie op de website van de Schipholbalie doet voorkomen dat men met een Nederlands paspoort en verblijfsvergunning van het land waar men woonachtig is, een paspoort kan aanvragen.”

Overigens kan men zonder afspraak er niet terecht. En dan volgen de extra vereisten:

– “Een geldige originele verblijfsvergunning. Men zou aannemen dat de Green Card (uitgegeven door Homeland Security) voldoende zou zijn, maar het tegendeel is waar. Er moet een formulier ingevuld worden aan de hand waarvan dan de eigenlijke vereiste documenten worden benaamd. In mijn geval is dit onder meer:
– een geboortebewijs, niet ouder dan 6 maanden
– een actueel bewijs van woonplaats in het buitenland met vermelding van nationaliteit, niet ouder dan 6 maanden

Dit bewijs van woonplaats bestaat niet in de VS. Maar niet getreurd, daar heeft de Nederlandse overheid iets op bedacht. Met kan een zgn. Statement of Residence verkrijgen bij de Nederlandse Ambassade. Dit kan persoonlijk worden aangevraagd of per post. De voorwaarden zijn als volgt: men overlegt 1 origineel en 1 genotariseerde kopie van een geldig Nederlands paspoort, permanente verblijfvergunning (Green Card), certificaat van uitschrijving uit de laatste Nederlandse woonplaats, bewijs van huidig adres, bijv. een gasrekening, op eigen naam (maar geen bank statement, anders moet er ook een huwelijksakte worden overlegd0, alles voor $33.

Aangezien men volgens de Amerikaanse wet nooit de Green Card uit handen mag geven, is het onmogelijk om dit woonplaatsbewijs per post te verkrijgen. Dus we zijn weer terug bij af: als ik ‘gewoon’ naar Washington vlieg, hoef ik alleen m’n paspoort en Green Card te tonen om weer een nieuw Nederlands paspoort te verkrijgen.”

Mmm... hier moet nog wel een documentje bij, jongeman #Schipholbalie

Mmm… hier moet nog wel een documentje bij, jongeman #Schipholbalie

Volgt u het nog? Na deze brief mail ik zelf ook nog met de Schipholbalie, met de vraag over welk ‘ander’ juridisch regime we het nu hebben bij de Schipholbalie. Ik ontvang per mail het volgende antwoord:

“Het antwoord op uw vraag is dat de werkzaamheden van de gemeentebalie Schiphol vallen onder de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. Dit in tegenstelling tot de Paspoortuitvoeringregeling buitenland die geldt voor ambassades en consulaten.”

Het komt er dus op neer dat de Schipholbalie onder een ander juridisch regime valt, zwaardere eisen stelt, EN dat zowel die bijzondere positie van de Schipholbalie als de extra vereiste documenten niet duidelijk op de website vermeld staan.

Daarmee is, helaas, opnieuw bevestigd dat het aanvragen van een nieuw paspoort een disproportioneel dure aangelegenheid geworden (ik waarschuwde hier eerder al voor en het gevaar van verkapte uitburgering). Afgezien van het feit dat het onvoldoende duidelijk gemaakt dat de Schipholbalie onder een ander wetsregime valt, is het te bespottelijk dat je als Nederlander in het buitenland kunt worden geconfronteerd met verschillende vereisten voor documenten voor verlenging van hetzelfde paspoort.

Oh ja, wellicht ten overvloede: de Schipholbalie is telefonisch niet bereikbaar.

2. Presentatie Politiek Manifest in Kopenhagen, dinsdag 27 okt
Met niet-aflatende energie ga ik door om Nederlanders in andere landen uit te leggen hoe het o.a. staat met dubbele nationaliteit, met de **enorme** kosten + bureaucratie voor het verlengen van het paspoort vanuit het buitenland, met het Nederlandse onderwijs in het buitenland, het internetstemmen in het buitenland (zie ook het volgende punt!) en hoe Nederlanders in het buitenland desalniettemin nog steeds van economische en culturele meerwaarde zijn voor Nederland zelf. Kortom, binnenkort mag ik opnieuw mijn Politiek Manifest “Kapitale Connecties” presenteren, en dit keer in Kopenhagen – op dinsdagavond 27 oktober a.s. zal ik op de Nederlandse ambassade dit verhaal volledig uit de doeken doen. Kent u Nederlanders in Kopenhagen/Denemarken? Stuur hen dan deze uitnodiging door aub.

zeemeerminkopenhagen

dinsdag 27 oktober: Kopenhagen!


3. Internetstemmen wordt “gemakkelijker”.

Met bravoure kondigde het kabinet vorige week aan dat het internetstemmen voor de Nederlanders in het buitenland gemakkelijker gaat worden. Dat mocht tijd worden. Zouden stembescheiden voortaan via email ontvangen en verzonden mogen worden? Zou de stemdatum opgerekt worden tot de echte verkiezingen, zodat we ook eindelijk volledig stemrecht in het buitenland krijgen? Uiteindelijk zijn dit toch de grootste bezwaren.

Niets van dat al. De services van de overheid om een klein beetje meer van uw stemrecht gebruik te kunnen maken, ligt er in dat – eenmaal geregistreerd – u zich niet voor elke verkiezing opnieuw hoeft te registreren. Het kabinet schrijft o.a.: Er komt een permanente registratie voor Nederlandse kiezers in het buitenland, waarbij één keer registreren volstaat. De Kieswet wordt hierop aangepast.

Voor alle wannabe emigranten, alle Nederlanders die nog moeten emigreren: u denkt wellicht dat de overheid u in de toekomst keurig gaat informeren over belangrijke zaken in het buitenland op het moment dat u zich uitschrijft bij uw Nederlandse gemeente – niet dus, u krijgt daar géén informatie en al helemaal niet over uw verminderde rechten in het buitenland. Niets. Maar als u de website van uw lokale ambassade of consulaat tot uw homepage maakt, krijgt u vast nog wel wát mee.


4. Kabinet en ontbindende voorwaarde: tweederangs burger na 5 jaar buitenland – Kamervragen ingediend
Bent u al langer dan 5 jaar weg uit Nederland? Dan heeft u volgens het kabinet ‘geen binding’ meer met Nederland. Dus mocht u ooit – schuldig of onschuldig – in de gevangenis belanden na deze termijn, tja, waarom zou Nederland u dan nog helpen als u geen binding meer heeft met Nederland?

Deze wenkbrauwredenering hebben ze bij het Ministerie van Justitie verzonnen. Vorige maand kwam de Volkskrant met een opzienbarend artikel waarin wordt beschreven hoe een Nederlander al 31 jaar in de cel zit – en niet onwaarschijnlijk: onschuldig. Ondanks nieuw bewijs voor zijn onschuld wil het ministerie van Justitie geen medewerking verlenen aan zijn resocialisatie bij vrijlating of overplaatsing, immers “daarvoor is volgens het geldende beleid sprake van onvoldoende binding met Nederland”, aldus een woordvoerder van het ministerie: “het ministerie hanteert de richtlijn dat gedetineerden tijdens een veroordeling niet langer dan 5 jaar uit Nederland weg mogen zijn om voor overplaatsing naar Nederland in aanmerking te komen.”

Geen binding, geen hulp

Geen binding, wel gebonden

Dit soort dingen verzin je gewoon niet – maar ze zijn wel waar. Allereerst heb ik zelf geprobeerd achter het waarom te komen: ik heb contact gezocht met PrisonLaw (de nonprofit die voor deze Nederlander opkomt) en op basis van hun suggestie weer gebeld met de Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daar hadden ze – opnieuw: ik verzin het niet – geen idee. Gewoon geen idee. Waarna ik de vraag natuurlijk bij de politiek heb neergelegd.

Magda Berntsen en Sjoerd Sjoerdsma (beiden Tweede Kamerlid D66) hebben n.a.v. deze zaak en de relevante regelgeving (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen, WOTS) recentelijk besloten Kamervragen in te dienen, waarin o.a. de volgende vragen staan:

* Klopt het dat u WOTS-verzoeken weigert met als reden dat Nederlandse gedetineerden in het buitenland onvoldoende binding met Nederland zouden hebben? Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd?
* Is het kabinetsbeleid dat een Nederlandse burger die meer dan vijf jaar uit Nederland weg is en geen aanspraak kan maken op de WOTS? Zo ja, waar is deze termijn van vijf jaar precies op gebaseerd en waar staat deze termijn precies in de WOTS vermeld?

Zie hier het volledige lijstje Kamervragen. Zodra er antwoord en duiding is over deze ontbindende termijn van vijf jaar neem ik het mee in de eropvolgende nieuwsbrief!


5. Save The Date: presentatie Manifest dinsdag 1 december, Zürich

Op dinsdagavond 1 december zal ik naar alle waarschijnlijkheid in Zürich een presentatie van het Politiek Manifest geven; details worden nog bekend gemaakt. Save The Date!

Kranten berichten over onderzoek Nationale Ombudsman, ex-Nederlanders

Wanneer het over het Nederlanderschap gaat, is het geen komkommernieuws natuurlijk. Ten eerste pakte de AD uit:

AD1

AD2

AD3

Algemeen Dagblad, 13 juli 2015. Met ontzettend veel dank voor hun oplettendheid!

Als het in het AD komt, dan komt het ook in een paar andere kranten, zoals De Gelderlander, het Brabants Dagblad en De Stem. Daarnaast pikten ook andere media het op, waaronder PowNed, Joop en BNR (radio interview, vanaf 29’59”). Tweede Kamerleden mogen dan misschien ergens op een strand in reces zijn, ze volgen de kranten meestal goed, dus ongetwijfeld wordt dit signaal ook doorgegeven.

Mijn standpunt in deze kwestie bestaat uit 4 delen —
1) de huidige wetgeving is te gecompliceerd geworden om goed uit te voeren en toe te passen;
2) voor Nederlanders is het billijk dat de vraag ‘kan ik mijn nationaliteit stilzwijgend verliezen?’ niet spontaan bij ze opkomt, zoiets verzin je namelijk gewoon niet, de vraag is te absurd;
3) verreweg de meeste landen Europa doen al lang niet meer moeilijk over dubbele nationaliteit, en Nederland (als internationaal economische handelsnatie) dient zich aan hen en de nieuwe tijden aan te passen
4) voor ex-Nederlanders dient op case-by-case basis een beslissing te worden genomen over teruggave van het Nederlanderschap; hiervoor moet een apart loket bij de overheid worden geopend.

PvdA, VVD:
Deze twee regeringspartijen zouden met hun tweeën het tij kunnen keren. Ze hebben er echter voor gekozen om juist heel erg tegen te zijn, zwart op wit. Vraagt u aub zelf aan hen waarom ze zich zo verzetten tegen dubbele nationaliteit, de woordvoerders op dit terrein zijn respectievelijk:

* PvdA: Michiel Servaes, m.servaes@tweedekamer.nl of via Twitter @MichielServaes
* VVD: Joost Taverne, joost.taverne@tweedekamer.nl of via Twitter @JoostTaverne

Update over onderzoek Nationale Ombudsman, verlies Nederlanderschap

Vanmiddag werd ik door een journalist benaderd met enkele vragen over het lopende onderzoek van de Nationale Ombudsman naar ex-Nederlanders die tegen hun wil hun Nederlanderschap waren verloren. Kort daarop werd me duidelijk dat dit niet uit de lucht kwam vallen: de Nationale Ombudsman had net een update op de website geplaatst met daarin, kort gezegd, de volgende punten:

 • Er zijn meer dan 500 reacties binnengekomen (veel meer dan verwacht)
 • Op basis hiervan is een officieel onderzoek gestart (vorige maand juni)
 • De Minister van Binnenlandse Zaken zal een reactie op het starten van dit onderzoek geven
 • Het rapport over dit onderzoek kan men eind deze zomer tegemoet zien – met aanbevelingen
Helaas, geen Nederlandse pindakaas

Helaas, geen Nederlandse pindakaas

Al met al zet Nationale Ombudsman & Co er flink de sokken in; ik had een eindrapport pas in de herfst verwacht. Let op: de Nationale Ombudsman heeft niet het mandaat om wetgeving goed- of af te keuren. Wel zou de Nationale Ombudsman kunnen concluderen dat een wet niet goed uitvoerbaar / toepasbaar is omdat deze bijvoorbeeld te ingewikkeld is – waarop het parlement (of de regering) dan aan zet is om er iets mee te doen.

Met het oog op de fouten die ambtenaren zelf maken bij het toepassen van de Rijkswet op het Nederlanderschap (overigens hoogstwaarschijnlijk in complete naïviteit en zonder opzet, maar dat is volledig irrelevant gezien de vaak onomkeerbare consequenties van voor Nederlanders in het buitenland, zie de zaak Brienen) zou ik me voor kunnen stellen dat de Nationale Ombudsman enkele opmerkingen over de uitvoerbaarheid van de wet gaat zeggen. We gaan het zien.

Hopelijk kunnen we het eind van de zomer binnenkort inluiden met steun vanuit een andere hoek – keep you posted.

Vragen/opmerkingen –> ejkeij – at – gmail . com of via @EelcoKeij via twitter

Terugblik, vooruitblik – vakantiesamenvatting

De vakantie is om de hoek, tijd voor een korte samenvatting van de laatste nieuwsfeiten en hoogtepunten van de afgelopen maanden:

 1. Parijs: vorige week presentatie, manifest en ideeën belangenbehartiging Nederlanders in het buitenland
 2. Recent hoogtepunt/dieptepunt: PvdA en VVD expliciet tegen dubbele nationaliteit
 3. Recent hoogtepunt: Oproep aan oud-Nederlanders – onderzoek Nationale Ombudsman
 4. Nieuw rapport: De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland
 5. Tweede Kamerlid D66 Gerard Schouw, vechter voor belangen Nederlanders in het buitenland, vertrekt uit de Tweede Kamer
 6. Verkiezingen vanuit het buitenland worden “gemakkelijker”

1. Parijs: presentatie manifest, dubbele nationaliteit & belangenbehartiging NLers in buitenland
Op maandag 22 juni was ik te gast bij het Atelier Néerlandais in Parijs om daar te spreken over het Politieke Manifest “Kapitale Connecties”, dubbele nationaliteit en vooral ook over vervolgstappen te spreken: nu PvdA en VVD zich zo duidelijk tegen de belangen van Nederlanders in het buitenland hebben uitgesproken (zie punt 2), wat kunnen we zelf doen? Verschillende scenario’s doen de ronde, maar duidelijk is dat na de zomer er meer concrete stappen moeten worden gezet. Hiervoor zal ik een beroep op u moeten doen; uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten!

Atelier_Neerlandais

2. Recent dieptepunt: PvdA en VVD zeer expliciet tegen dubbele nationaliteit
In plaats van Nederlanders in het buitenland als waardevolle alumni van de Staat der Nederlanden te beschouwen, is de huidige regering ze liever kwijt dan rijk. Met name voor de PvdA is dit een volledige politieke ommedraai: onbegrijpelijk en onacceptabel. Ik nodig elke PvdA- en VVD-politicus uit om hier via een gastblog dit standpunt toe te lichten.

3. Recent hoogtepunt: Oproep aan oud-Nederlanders – onderzoek Nationale Ombudsman
Ook hier een al eerder vermeld item, desondanks van zodanig belang dat een laatste reminder te billijken valt. De Nationale Ombudsman wil graag onderzoek doen en verhalen verzamelen van oud-Nederlanders die tegen hun wil en / of ongemerkt hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Mocht u willen reageren, zet mij dan aub in de cc (ejkeij – at – gmail . com).

4. Nieuw rapport: “De staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland”.
Na de subsidiaire kaalslag onder het Nederlands onderwijs in het buitenland van twee jaar geleden – wel consequent qua handelen van dit kabinet – komt de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) met een nieuw post-Waterloo rapport over de huidige stand van zaken: “De staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland”.

— Het rapport beschrijft mooi hoe het in het eigen belang van Nederland is om Nederlandse kinderen in het buitenland van Nederlands onderwijs te voorzien:

“Het is voor Nederland van grote waarde dat Nederlandse kinderen in het buitenland goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs kunnen volgen. Deze kinderen kunnen wanneer het gezin gepland of ongepland terugkeert, vrijwel naadloos instromen in het Nederlands onderwijssysteem. Daarnaast vertegenwoordigen de kinderen en jongeren die al sinds 1980 Nederlandse taal- en cultuur lessen volgen ons land op honderden plekken wereldwijd; van Vietnam tot Suriname en van Noorwegen tot Burundi. Deze wereldburgers met Nederlandse wortels, zijn ambassadeurs van ons land, nu en in de toekomst.”

— Hoe zit het precies met het gedeelte publieke subsidiëring van deze scholen?

“Tot en met 2016 kunnen scholen aanspraak maken op een tijdelijke subsidie van ongeveer € 200,- per leerling per jaar. Deze tijdelijke subsidie is ook in 2014 en 2015 uitgekeerd. Voor de bezuiniging (2013) was het subsidiebedrag per leerling nog ruim € 400,-.

Op dit moment zijn er nog geen berichten dat de subsidie na 2016 wordt gecontinueerd. De Onderwijsinspectie vreest voor de negatieve invloed die de te verwachten subsidiestop zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en diversiteit van het aanbod op langere termijn.”

— Waarop de Onderwijsinspectie heeft aangegeven:

“Als in de nabije toekomst de subsidie verder vermindert of wordt stopgezet, is de verwachting dat dit wel invloed zal hebben op de onderwijskwaliteit, of op het beschikbare aanbod van Nederlands onderwijs in het buitenland.”

Ook hier geldt, net zoals bij dubbele nationaliteit: goedkoop, duurkoop.

5. Tweede Kamerlid D66 Gerard Schouw vertrekt
Het zijn de laatste dagen in de Tweede Kamer voor D66-er Gerard Schouw – op 1 augustus begint hij met een nieuwe baan buiten de politiek. Juist zijn Kamervragen betreffende de Nederlanders in het buitenland en zijn input op de Nederlandse media om voor hen op de bres te springen, hebben opgevallen. Het is erg jammer om zo’n welingevoerd Kamerlid met een goed gedoseerde actiebereidheid te zien vertrekken.

6. Verkiezingen vanuit het buitenland worden “gemakkelijker”
Iedereen die vanuit het buitenland heeft gestemd (of geprobéérd heeft te stemmen) weet hoe lastig dit kan zijn, omwille van meerdere redenen. De meest belangrijke zijn:

1) het moeten stemmen per reguliere post (Nederlandse & lokale), die zeker niet altijd betrouwbaar is (zowel voor ontvangen als versturen van stembescheiden)
2) het moeten stemmen op een moment ver voordat de echte campagne nog moet beginnen, en partijen nog geen duidelijke positie hebben gekozen
3) het niet strategisch kunnen stemmen (mede afgaand op peilingen van de allerlaatste dagen)

Kortom, uit punt 2 en 3 blijkt een niet-volledig stemrecht voor Nederlanders in het buitenland.

stembiljet_ep2
Maar nu wordt het echt makkelijker zeggen ze! (Hee, waar heb ik dat eerder gehoord?) En wat wordt er vervolgens door de regering aangepakt? De registratie van de kiezer in het buitenland. (Zie hier de info-pagina, inclusief het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting en de mogelijkheid om nog te reageren – het gaat om een consultatie – mag ik u allen vragen hierop te reageren!) Namelijk dat je je niet langer iedere keer hoeft te registreren voor elke nieuwe verkiezing, maar dat je in één keer klaar bent. Toegegeven, dit is inderdaad een dingetje, maar uiteindelijk blijft dit natuurlijk gekabbel in de marge – fundamentele bezwaren worden hiermee niet ondervangen.

Fijne vakantie!

Kabinet expliciet tegen dubbele nationaliteit / Motie AOW / Ombudsman / Vandaag: Praag

Antwoorden Kamervragen: Kabinet expliciet tegen dubbele nationaliteit
“Het tegengaan van een dubbele nationaliteit is voor dit kabinet een belangrijk uitgangspunt van beleid”, zo staat letterlijk te lezen in de antwoorden op de Kamervragen die afgelopen januari door Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zijn ingediend. Hiermee hebben dus zowel VVD als PvdA de ramkoers met de Nederlanders in het buitenland verder ingezet, ditmaal ook zwart op wit.
Het expliciete njet is verder nog wat aangedikt door variaties op “nee”, “jammer dan” of “geen zin in” te beantwoorden op de overige vragen. Lees de antwoorden hier zelf.


Motie AOW, Beperking Export Uitkeringen
In het licht van het voorgaande zou je haast kunnen voorspellen wat de regering met moties gaat doen die oproepen ter verdediging van de belangen van Nederlanders in het buitenland – maar je weet nooit, en voor veel Tweede Kamerleden blijft het glas half vol in plaats van half leeg.
Een bekend pijnpunt blijft de AOW in het buitenland: Nederlanders die in het buitenland AOW ontvangen, krijgen per definitie een AOW ter hoogte van de gehuwdennorm, want het is niet te controleren of men wel of niet daadwerkelijk samenwoont. Kortom, als alleenstaande AOW’er word je word automatisch gestraft als je in het buitenland woont. Dus heeft Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) pasgeleden een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om in ieder geval een poging te wagen een verdrag te sluiten met die (acht) landen waar meer dan 100 Nederlandse AOW-gerechtigden wonen. We wachten met interesse af wat de regering wel/niet gaat doen. De motie is hier in te zien. 

En oh ja: in het stemoverzicht valt prima te zien hoe de VVD tegen stemde.


Nationale Ombudsman start onderzoek kwijtraken Nederlanderschap

Ter herinnering: begin vorige maand deed de nieuwe Nationale Ombudsman (welkom Reinier van Zutphen) een oproep aan (ex)Nederlanders die tegen hun zin hun nationaliteit waren kwijtgeraakt, hun verhaal op te sturen naar communicatie@nationaleombudsman.nl. Inmiddels zijn er meer dan 300 reacties binnengekomen uit veel verschillende landen, iets wat daar tot verbazing heeft geleid: het is duidelijk dat hier sprake is van een structureel probleem (wat ‘bij ons’ in het buitenland natuurlijk al lang bekend was). De Nationale Ombudsman heeft geen wetgevende bevoegdheid en bovendien een beperkt mandaat: de uiteindelijke verandering zal toch vanuit de regering/Tweede Kamer moeten komen. Niettemin worden rapporten en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman zeer serieus genomen. Zodra dit rapport uitkomt (nog dit jaar vermoedelijk) stuur ik uiteraard een nieuwe update.

Heeft u uw verhaal nog niet gedeeld met de Nationale Ombudsman? Alle input blijft welkom. Stuur dit dan op naar communicatie@nationaleombudsman.nl en zet mij (ejkeij -at- gmail.com) in de cc aub.


Vandaag: presentatie Praag!

De eerste presentatie in 2015 over dubbele nationaliteit en belangen van Nederlanders in het buitenland is een feit: vanavond spreek ik in Praag voor Nederlanders ter plaatse – met dank aan organisator Martijn van de Dutch People in the Czech Republic en de Nederlandse ambassade voor het hosten. Overigens spreek ik op dit soort events op politiek-neutrale basis: ik geef uitleg en achtergrond, maar ga geen promopraatjes voor bepaalde politieke partijen houden. De belangen zijn daarvoor simpelweg te groot.

Vragen, reacties? ejkeij -at- gmail.com en/of Twitter

Oproep aan alle oud-Nederlanders van Nationale Ombudsman!

Opgelet! Gisteren kwam er een even mooie als onverwachte oproep van de Nationale Ombudsman: hij wil graag onderzoek doen en verhalen verzamelen van oud-Nederlanders die tegen hun wil en / of ongemerkt hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt.

Zie de volledige tekst hier — en het expliciete verzoek deze oproep te forwarden aan andere (ex-)Nederlanders en Nederlandse Verenigingen die u kent in het buitenland (via email, LinkedIn-groepen, Facebook, Twitter of anderszins).

Gaat u reageren? Stuurt u mij dan aub een kopie op ejkeij – at – gmail . com!

De oproep luidt:

“De Nationale ombudsman start een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een echtpaar dat door het aannemen van een andere nationaliteit hun Nederlanderschap kwijtraakte. Dit hadden zij nooit gewild. Hun klacht is dat de overheid hierover onvoldoende informatie verstrekt.

Foto van een paspoort

Heeft u dit ook meegemaakt?

De ombudsman zoekt voor dit onderzoek mensen die dit ook hebben meegemaakt. Als u ook in deze situatie ziet of iemand kent, dan horen wij graag uw verhaal.

Bij het aannemen van een andere nationaliteit verlies je automatisch het Nederlanderschap. Burgers lijken zich hier niet van bewust te zijn, terwijl de gevolgen groot zijn. Wat van de overheid mag worden verwacht, is wat de ombudsman nu onderzoekt.

Redenen om andere nationaliteit aan te nemen

Redenen om de nationaliteit van een ander land aan te nemen zijn vaak praktisch van aard, zoals bijvoorbeeld: het kopen van een huis, baanzekerheid, de zekerheid om het dat land te mogen blijven, te mogen stemmen, of om in aanmerking komen voor een studietoelage.

Meld uw ervaring

Voor het onderzoek verzamelen we informatie van mensen die hiermee te maken hebben gehad. Als u alle onderstaande vragen met ja hebt beantwoord ontvangen wij graag uw verhaal in het kort. Indien nodig zullen wij contact met u zoeken. De Nationale ombudsman kan er echter niet voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit terugkrijgt.

Vragen:

1.         Hebt u uw Nederlandse nationaliteit in het buitenland verloren?
2.        a. Kwam dit door het aannemen van een andere nationaliteit?  of
b. Kwam dit door het feit dat u naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit hebt en langer dan 10
jaar in het buitenland woont?
3.       Wilde u uw Nederlandse nationaliteit behouden?
4.       Mogen we uw contactgegevens?

Schrijf uw verhaal: geef daarbij aan hoe u uw Nederlanderschap bent kwijtgeraakt, hoe u dit bemerkte en of u vooraf voldoende geïnformeerd was over uw positie.

Meld uw ervaring aan de Nationale ombudsman onder vermelding van: ‘verlies nationaliteit’ via een e-mail aan communicatie@nationaleombudsman.nl of gebruik het contactformulier, onder vermelding van: ‘verlies nationaliteit’.”

Regionale kranten pikken berichtgeving dubbele nationaliteit op

Vandaag heeft De Persdienst (een verzameling van verschillende regionale kranten in Nederland) besloten om aandacht te schenken aan de kwestie dubbele nationaliteit en de zaak-Brienen in het bijzonder – mede naar aanleiding van de Kamervragen die D66 vorige week stelde. Het is verschenen in 9 regionale kranten vandaag, zie het artikel hieronder:

DePersdienst_Jan15(1)

Bron: De Persdienst

Bron: De Persdienst

Kamervragen dubbele nationaliteit (!)

Dubbele nationaliteit: hoe zat het ook alweer?
Nadat het actiecomé “NederlanderBlijven” ruim 2 jaar geleden het beruchte wetsvoorstel voor totale afschaffing van dubbele nationaliteit heeft weten tegen te houden, volgde prompt de reactie (en nog steeds): “maar dan is nu toch alles opgelost voor de Nederlanders in het buitenland?”. Nee dus.
Hoe zat het ook alweer? In een notendop, zo simpel mogelijk uitgelegd (en dus geen juridisch advies – altijd zelf navragen bij consulaat/ambassade en/of advocaat!):

Hoofdregel en uitzonderingen
Het begint bij de Rijkswet op het Nederlanderschap. Kort gezegd luidt de “hoofdregel”: wanneer een Nederlander vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest deze persoon automatisch het Nederlanderschap. –> “Als u […] vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt, geldt onder de gewijzigde Rijkswet […] dat het Nederlanderschap automatisch verloren gaat.” U krijgt dus géén waarschuwing hierover!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maar — en dat is bekend — er zijn tóch Nederlanders met dubbele nationaliteit. Hoe kan dat dan, hoe zit dat? Er zijn namelijk 3 wettelijke uitzonderingen op de bovengenoemde hoofdregel:

 1. Als u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en u daar uw hoofdverblijf heeft op het moment dat u de andere nationaliteit krijgt, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
 2. Als u voor uw 18e jaar 5 jaar lang onafgebroken hoofdverblijf heeft gehad in het land van die andere nationaliteit, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
 3. Als u een andere nationaliteit wilt krijgen, verliest u het Nederlanderschap niet als u gehuwd bent met, of geregistreerd partner bent van, iemand van die andere nationaliteit.

De 3e uitzondering is de meest bekende: als je trouwt met iemand van het land waarin je woont, mag je die nationaliteit aannemen en toch je Nederlanderschap behouden.

Daarnaast zijn er nog 2 uitzonderingen, eigenlijk gewoon door ‘omstandigheden’ en deels door regelgeving van andere landen:

1. Nederlanders die met een andere dubbele nationaliteit zijn geboren, hoeven van Nederland later niet te kiezen (maar let op: dat andere land zou dat wél kunnen vereisen)
2. Nederlanders die daarnaast een andere nationaliteit hebben van een land waarvan ze de nationaliteit niet mógen opgeven, al zouden ze het willen (bijv. Marokkanen en Argentijnen – zoals onze koningin Máxima)

Conclusie: dubbele nationaliteit meestal NIET mogelijk
Dit alles betekent dat slechts “uitzonderlijke” Nederlanders dubbele nationaliteit mogen hebben. Daarnaast is het zo dat in Europa verreweg de meeste landen de afgelopen decennia overstag zijn gegaan en allang niet meer moeilijk doen over dubbele nationaliteit. Ook landen als de VS, Australië en Canada hebben geen bezwaar tegen dubbele nationaliteit. Nederland kijkt dus achteruit, terwijl er steeds meer Nederlanders in het buitenland gaan wonen, de globalisering toeneemt en dubbele nationaliteit een steeds meer normaal verschijnsel is.

Radioprogramma Argos, 27 december jl.
De afgelopen jaren zijn er genoeg verhalen opgedoken van Nederlanders in het buitenland die door deze ouderwetse wetgeving flink in de problemen zijn gekomen. Een recent voorbeeld betreft het gezin Brienen op Mauritius, zie hier en hier.

En er zijn er meer: een paar weken geleden wijdde het onderzoeksjournalistiekprogramma Argos (VPRO) een uitzending aan de problemen die Nederlanders in het buitenland ondervinden, zeker ook bij het willen terugkeren naar Nederland. Luister hier naar dit programma (vanaf 4’30”) – warm aanbevolen.

Kamervragen dubbele nationaliteit
Op basis van deze reportage heeft Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) vorige week besloten Kamervragen te stellen over dubbele nationaliteit. Deze vragen gaan over de kern van de problematiek en zijn dus uitermate relevant voor de 700.000 – 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Het is afwachten wat de regering besluit hierop te antwoorden, we volgen het met grote interesse.

Zie de Kamervragen hieronder of via de link:

Vraag 1
Kent u de uitzending «Ik keer terug!» van ARGOS van 27 december jongstleden?

Vraag 2
Welke problemen zijn u bekend met regelgeving voor Nederlanders die wensen terug te keren uit het buitenland, al dan niet met een buitenlandse partner? Deelt u de opvatting dat dergelijke obstakels zoveel mogelijk uit de weg geruimd moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Op welke wijze waarschuwt u emigranten momenteel voor het verlies van nationaliteit bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit of het niet tijdig verlengen van het paspoort? Welke mogelijkheden tot verbetering van de voorlichting en waarschuwingen ziet u op korte termijn?

Vraag 4
Bent u bereid het verlies van Nederlanderschap bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit te schrappen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Hoe reageert u op de in de uitzetting geuite gevoelens, dat men eenmaal in het buitenland niet meer als Nederlander gezien wordt en dat het beleid gericht is op het voorkomen van een terugkeer? Indien u het zorgelijk vindt dat een dergelijk beeld bestaat, hoe gaat u voorkomen dat dit gevoel bij mensen ontstaat?

Vraag 6
Is er een one-stop-shop voor (voormalige) Nederlanders in het buitenland waar zij terecht kunnen met al hun vragen en hulpverzoeken omtrent remigratie? Zo ja, bent u bereid de vindbaarheid hiervan te verbeteren? Zo nee, bent u bereid een dergelijk punt in te richten?

Terugblik 2014 // verhuizen naar NL begin 2015

Het zit er weer bijna op dit jaar – en dat was het ook voor het kabinet: op het nippertje hebben ze het Kerstreces gehaald, en dus zullen we ook het nieuwe jaar ingaan met een regering die zich de moeite getroost om Nederlanders in het buitenland actief tegen te werken. 2014 was opnieuw een jaar met grote teleurstellingen voor Nederlanders in het buitenland (met name de consulatensluitingen en –inkrimpingen), en het is inmiddels duidelijk dat enkel een frisse wind in Den Haag hier verandering in zou kunnen brengen. Wellicht in 2015!

Hieronder de onderwerpen voor de laatste nieuwsbrief van 2014:

 • Premier Rutte spreekt zich uit over dubbele nationaliteit (video!)
 • Manifestentour 2014
 • Persoonlijke noot: verhuizen naar Nederland
 • Nederlanders in het buitenland: stemmen voor de Eerste Kamer?
 • Aankomende belemmeringen voor naturalisatie vanuit het buitenland (of: hoe uw niet-Nederlandse partner problemen gaat krijgen bij het Nederlander willen worden vanuit het buitenland)
 • Paspoort- en DigiD-zaken: nieuw filmpje schipholbalie

 

Premier Rutte spreekt zich uit over dubbele nationaliteit
Begin afgelopen november was premier Rutte op werkbezoek in Australië. Op redelijk onverwachte manier is het SBS radio Dutch daar gelukt om hem enkele vragen over dubbele nationaliteit te stellen – met camera. Speciale dank gaat uit aan Carole Overmaat en Anneke Mackay-Smith!
Het relevante fragment kunt u hieronder zelf zien:


Ik heb me bijzonder geërgerd aan dit optreden. In nog geen twee minuten tijd roept de premier tegenstrijdigheden op (“dat is allemaal niet onmogelijk” versus “ik kan er nu allemaal geen beloftes over doen”); hij roept valse hoop op (“Er kunnen situaties voorkomen dat mensen langer dan 10 jaar hun paspoort niet vernieuwen , dan loop je het risico om de nationaliteit te verliezen” – alsof het slechts om een risico zou gaan in Australië (buiten de EU)); hij verzuimt enerzijds oud-Nederlanders en bestaande Nederlanders anderzijds te scheiden en tenslotte beweert hij dat “we ook in Nederland nog eens kritisch naar de hele wetgeving op dit punt kijken of die niet onnodig ingewikkeld is”- dat heeft nog geen partij beweerd tot nu toe, de VVD al helemáál niet, en er is geen verslag over zelfs maar een toespeling op een dergelijk debat te vinden. Dit laatste is wellicht nog het ergste, want zo schept de premier hoop die dit kabinet simpelweg niet waar wil maken.

Kortom, de premier stuurt de kijker met een kluitje in het riet. Het enige waar hij het bij het rechte eind had is dat het ingewikkeld is. Tja.


Manifestentour 2014

2014 was ook het jaar waarin ik het politiek manifest “Kapitale Connecties” bij veel verschillende Nederlandse Verenigingen mocht presenteren (naast de kick-off in Den Haag, Nieuwspoort): Jakarta, Dubai, Londen, New York, Washington D.C., Toronto, Sydney, Melbourne, Rio de Janeiro, Sao Paulo en Santiago. In dit manifest pleit ik voor het oprichten voor een politieke structuur voor de Nederlanders in het buitenland (zoals bijvoorbeeld Zwitserland en Frankrijk ook gedaan hebben voor hun burgers in het buitenland), zodat hun economische meerwaarde voor de Nederlandse economie nog meer vergroot kan komen (en deze Nederlanders worden tegelijkertijd beter vertegenwoordigd).
De vraag die telkens naar voren kwam: waarom is Den Haag hierin niet geïnteresseerd? Mijn enige gok is dat nog niet genoeg mensen dit argument naar voren brengen – even afgezien dus van bestaande zodanige politieke structuren in Zwitserland, Frankrijk, Italië, Kroatië en Portugal: dat wiel is dus allang uitgevonden.
In 2015 blijf ik uiteraard doorgaan – waar mogelijk qua tijd en reizen – met het verspreiden van deze ideeën en blijf ik openstaan voor spreekbeurten in andere landen en steden.

Persoonlijke noot: verhuizen naar Nederland
Na 9 jaar New York ga ik in februari met m’n gezin naar Nederland verhuizen. Standplaats wordt Nijmegen, waar ik per 1 maart in het fondsenwervende veld voor de Radboud Universiteit ga werken. Voor mij is Nijmegen geen onbekend terrein – een groot deel van m’n studententijd bracht ik hier door – maar voor de rest van het gezin ligt dat anders. Het wonen in Nederland zal voor m’n vrouw en kinderen een interessant nieuw hoofdstuk worden.
Ik zal het New Yorkse erg missen – waar onder andere de bakermat voor de discussie rondom dubbele nationaliteit ligt – maar we hebben er ook allemaal zin in om het groene Nijmegen te gaan opzoeken. En natuurlijk blijf ik me bezighouden met zaken die Nederlanders in het buitenland aangaan: bovendien een stukje dichter bij Den Haag.

Nederlanders in het buitenland: stemmen voor de Eerste Kamer?
De afgelopen week met de kabinetscrisis is nog eens opnieuw duidelijk geworden dat Leden van de Eerste Kamer (Senatoren) veel macht hebben: macht die zich uitstrekt over álle Nederlanders, dus ook de Nederlanders in het buitenland. Waarom mogen wij vanuit het buitenland dan niet voor hen stemmen, maar alleen voor Leden van de Tweede Kamer? (Verkiezingen voor Senatoren gaan ‘getrapt’, via de Provinciale Staten.)
Eerder dit jaar is Tweede Kamer in debat gegaan Minister Plasterk over een onderwerp dat hieraan gerelateerd is: het stemrecht van Nederlanders binnen Caribisch Nederland gerelateerd aan de Eerste Kamer. Het zou hier gaan om het oprichten van kiescolleges die vervolgens weer Senatoren mogen kiezen (dus ook getrapt). In een recente vervolgnotitie gaat de Minister uitvoerig in op de voors, tegens en grondwettelijke raamwerken waarbinnen dit mogelijk zou kunnen zijn – deze excercitie zal ik u besparen. Niettemin rijst de vraag: waarom zouden de Nederlanders die buiten de grenzen van het Koninkrijk wonen ook geen stemrecht voor een dergelijk kiescollege en daarmee voor de Eerste Kamer mogen krijgen – terwijl ze dat wel voor de Tweede Kamer hebben? Ik zal deze vraag bij in ieder geval de D66 fractie gaan voorleggen.

Aankomende belemmeringen voor naturalisatie vanuit het buitenland (of: hoe uw niet-Nederlandse partner problemen gaat krijgen bij het Nederlander willen worden vanuit het buitenland)
De informatie hierover is vriendelijk ter beschikking gesteld in de vorm van een uitvoerige gastcolumn door trainer en expert Ad Appel. Zie hier om het bericht te lezen.


Paspoort- en DigiD-zaken: nieuw filmpje schipholbalie

Een maand of wat geleden postte de Gemeente Haarlemmermeer (=Schiphol) een filmpje van nog geen 2 minuten over paspoort- en DigiD-zaken voor Nederlanders in het buitenand. Dit filmpje is hier te zien.
Deze schipholbalie is een waardevulle aanvulling voor de Nederlander in het buitenland gebleken, althans voor degene die ook naar Nederland reist (en via schiphol). Tot nu toe zijn er slechts (?) twee dingen opgevallen die met name het DigiD-aanvraagproces in de war kunnen brengen:

1. Voor het aanvragen van je DigiD aan de balie moet je een-in-Nederland-werkende-mobiel bij je hebben, anders kun je je digitale codes die nodig zijn tijdens het proces niet ontvangen;
2. Nederlanders die voor 1994 zijn geëmigreerd en op de schipholbalie een DigiD willen aanvragen moeten eerst hun BSN nummer ‘registreren’ bij Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) – en dit kan niet online maar daar moet men in persoon naar toe.

Fijne feestdagen en een gezond 2015!

Berichtnavigatie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.421 andere volgers